Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„KRYMITECH – stop transgranicznej przestępczości samochodowej”. Spotkanie dolnośląskich i saksońskich policjantów

Data publikacji 28.03.2019

W Gorlitz odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Policji zgorzeleckiej z przedstawicielami Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonii (LKA) i Dyrekcji Policji w Görlitz, poświęcone omówieniu i podsumowaniu działań, realizowanych w ramach dolnośląsko–saksońskiego projektu „KRYMITECH – Stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem współpracy jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych, poprzez działania Policji obu sąsiadujących ze sobą państw.

Podczas spotkania policjanci podsumowali dotychczasowe działania prewencyjne, przeprowadzone w ubiegłym roku. Zaplanowali i omówili również kolejne przedsięwzięcia na rok bieżący po stronie polskiej i niemieckiej, z wykorzystaniem specjalistycznego pojazdu - Infomobilu. Szczególną uwagę zwrócono na udział w targach KONVENTA w Löbau oraz organizację wspólnych punktów konsultacyjno-informacyjnych na terenie Niemiec i Polski, podczas których na bieżąco będą przekazywane mieszkańcom informacje o sposobach zabezpieczenia pojazdów jak i znajdującego się w nich mienia. Partnerzy omówili najnowsze sposoby zabezpieczenia pojazdów przed kradzieżą. Zaprezentowali przetestowane etui na kluczyki zabezpieczone w specjalistyczny materiał chroniący przed skanowaniem za pomocą tzw. „WALIZKI”. Przedstawiono również dane statystyczne w obszarze przestępczości samochodowej, wykazując jej 7 procentowy spadek w ubiegłym roku. Należy przypomnieć, że jednym z celów przedsięwzięcia, którego partnerami są Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i Krajowy Urząd Kryminalny Saksonii oraz Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu, jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych, poprzez działania Policji obu sąsiadujących ze sobą państw w zakresie działań prewencyjnych i operacyjno - dochodzeniowych  oraz zwiększenie efektywności wspólnych działań, a dzięki temu wzrost skuteczności zwalczania przestępczości samochodowej. Pomimo tego, że działania w ramach Projektu dobiegają końca, funkcjonariusze obu państw będą kontynuowali wspólne przedsięwzięcia, które przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych, ale przede wszystkim mają wpływ na zwalczanie przestępczości samochodowej.

(KWP we Wrocławiu/kr)

  • Spotkanie w Görlitz
  • Spotkanie w Görlitz
  • Etui na kluczyki wykonane ze specjalistycznego materiału chroniącego przed skanowaniem za pomocą tzw. „walizki"
Powrót na górę strony