Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”

Data publikacji 28.03.2019

W czwartek 27 marca br. w siedzibie Biura Historii i Tradycji KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Gala finałowa stanowiła ostatnią odsłonę III edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno–edukacyjnej pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, została zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Przedsięwzięcie było kontynuacją działań podejmowanych w ubiegłym sezonie zimowym.

Partnerami akcji byli:

 • Fundacja PZU,
 • Polski Związek Narciarski,
 • Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN,
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA.

Celem trzeciej już edycji akcji było promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, w tym upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach.

Inauguracja wspomnianego działania adresowanego do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych i odbyła się w dniu 12 stycznia br. na terenie stacji narciarskiej „Kasina Ski” w gminie Mszana Dolna w województwie małopolskim.

Na potrzeby akcji uruchomiona została strona internetowa na której dostępne były harmonogramy działań realizowanych w ramach akcji, relacje z przebiegu projektu na terenie kraju oraz pliki i grafiki do pobrania.

Przygotowane zostały także materiały edukacyjne jak: informatory i ulotki, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na stoku, adresowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, jak również plakaty informujące o ogólnopolskim konkursie fotograficzno- plastycznym dla dzieci i młodzieży kolportowane na cały kraj. Powyższa akcja cieszyła się również sporą uwagą medialną w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych. Prowadzone były lekcje, spotkania i prelekcje profilaktyczne organizowane przez jednostki terenowe Policji.

Fundacja PZU, jako partner akcji zakupiła kilkaset kasków dla dzieci i młodzieży, opaski odblaskowe, rzepy do nart, ogrzewacze do rąk, latarki czołowe oraz inne gadżety promujące akcję. Otrzymane materiały przekazywane były przez policjantów prowadzących działania edukacyjne w zakresie bezpiecznych zachowań nie tylko na stoku, ale również na śniegu i lodzie, odwiedzając miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży – zimowiska, szkoły i placówki edukacyjne.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które w ramach środków przeznaczonych na działania „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” zakupiło i przekazało na potrzeby wspomnianego przedsięwzięcia 330 kasków narciarskich, które także zostały rozdystrybuowane przez policjantów podczas organizowanych konkursów i spotkań profilaktycznych.

W ramach części projektu adresowanej do dzieci i młodzieży Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Polskim Związkiem Narciarskim, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundacją PZU zorganizowało konkurs fotograficzno-plastyczny na zilustrowanie zasad Dekalogu FIS. Przedsięwzięcie adresowane było do osób urodzonych w roku 2003 lub później i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Do Komendy Głównej Policji wpłynęło prawie 2000 prac konkursowych. Spośród uczestników konkursu jury wyłoniło 10 laureatów w dwóch grupach wiekowych, którym przyznano: 2 nagrody główne, 2 wyróżnienia oraz 5 wyróżnień specjalnych :

młodsza grupa wiekowa (wiek 5-10 lat)

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:

 • Kajetan SIWARSKI lat 8  
 • Jan KAMIŃSKI lat 8

WYRÓŻNIENIE:

 • Zuzanna BEDNARSKA lat 10

NAGRODA GŁÓWNA:

 • Emilia i Alicja CEBULA lat 8

starsza grupa wiekowa (wiek 11-16 lat)

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:

 • Amelia Turek lat 11
 • Weronika FLORCZYK lat 13
 • Maciej SZYMAŃSKI lat 16

WYRÓŻNIENIE:

 • Adrianna NĘDZA lat 14

NAGRODA GŁÓWNA:

 • Zuzanna JACIUBEK lat 14

Gala wręczenia nagród, upominków i dyplomów laureatom konkursu odbyła się w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji. W uroczystości, obok laureatów i ich rodzin, uczestniczył Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji nadkom. Krzysztof Musielak wraz z p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji KGP mł insp. Piotrem Kuleszą oraz zaproszeni goście i partnerzy akcji: Dyrektor Biura Fundacji PZU Pani Agnieszka Ogrodowska, Prezes Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Pan Mirosław Górecki, Naczelnik Wydziału Profilaktyki w Departamencie Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Anna Rodek oraz przedstawiciele: Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Pan Marek Palik, Polskiego Związku Narciarskiego Pan Maciej Kwiatkowski i Przedstawiciel Zarządu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Pan Bolesław Pietrzyk. Na gali obecni byli również goście specjalni: uczniowie klasy V c Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie.

Nagrody i upominki dla laureatów ufundowali: Komendant Główny Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, Fundacja PZU, Polski Związek Narciarski oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Przebieg uroczystości uświetnił pokaz chwytów karabinkiem SKS zaprezentowany przez funkcjonariuszy Kompanii Reprezentacyjnej Policji.

Na zakończenie gali wręczenia nagród p.o. Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Głównego Policji Pan mł. insp. Piotra Kulesza przekazał podziękowania przedstawicielom wszystkich podmiotów współpracujących z Policją podczas akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz konkursu plastycznego „Stok nie jest dla bałwanów”, wręczając okolicznościowe upominki.

Po zorganizowanym poczęstunku laureaci wraz z rodzinami zostali zaproszeni do obejrzenia pokazu działań antyterrorystycznych Policji, przygotowanego przez funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz tresury psów służbowych, w wykonaniu przewodników z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego Komendy Stołecznej Policji.

Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia sprzętu bojowego wykorzystywanego przez funkcjonariuszy BOA KGP.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu „Stok nie jest dla bałwanów” za nadesłane prace! Zapraszamy do ponownego udziału w konkursie za rok. 

(Biuro Prewencji KGP, zdjęcia: Jacek Herok BKS KGP, BOA KGP)

 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”

Opis filmu: Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 43.74 MB)

Pliki do pobrania

 • 28.19 MB
  Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”
Powrót na górę strony