Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja obiektu policyjnego

Data publikacji 28.03.2019

Całkowity koszt remontu obiektu Policji przy ul. Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy wyniesie ponad 25 mln zł razem z wyposażeniem. Dawniej w budynku tym funkcjonował Oddział Prewencji Policji, siłownia i sala gimnastyczna. Teraz powstaną tam biura dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ale także nowoczesne centrum dowodzenia dla służby dyżurnych Policji.

Wszystko zaczęło się w 2016 roku, gdy opracowana została dokumentacja projektowa wraz z wydaną decyzją pozwolenia na budowę, której koszt w kwocie 167 tys. zł sfinansowano z budżetu kujawsko-pomorskiej Policji.

W kwietniu 2017 r. podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu. Dzięki temu częściowo remont ten jest finansowany ze środków w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację zadania KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 7 262 479,05 zł z Funduszu Spójności.

Całkowity koszt prac budowlanych przy ul. Chodkiewicza 32 wyniesie ponad 21 mln zł, a środki pochodzą w części także z rządowego Programu modernizacji Policji. Dodatkowo wyposażenie tego obiektu wyniesie około 4 mln.

Prace budowlane realizuje konsorcjum, którego liderem jest Firma Budowlana DOLMAR Jasiński Grzegorz.  Zakończenie robót przewidziane jest na październik 2020 r. Już dziś widać jak, każdego dnia, obiekt ten zmienia się, a postęp prac jest naprawdę imponujący.

KWP w Bydgoszczy

  • Modernizacja obiektu policyjnego
  • Modernizacja obiektu policyjnego
  • Modernizacja obiektu policyjnego
  • Modernizacja obiektu policyjnego
  • Modernizacja obiektu policyjnego
  • Modernizacja obiektu policyjnego
Powrót na górę strony