Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji

Data publikacji 29.03.2019

Blisko 100 policjantów, wchodzących w skład III Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji opolskiego garnizonu, uczestniczyło we wspólnych ćwiczeniach. Szkolenie dotyczyło między innymi przypadków zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego. Ćwiczenia odbyły się na terenie Zespołu Szkół w Pruszkowie. W skład III Kompanii wchodzą policjanci z Kędzierzyna-Koźla, Prudnika, Strzelec Opolskich, Głubczyc i Krapkowic.

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla wspólnie z funkcjonariuszami z Prudnika, Strzelec Opolskich, Głubczyc i Krapkowic uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych na terenie Zespołu Szkół w Pruszkowie.

Trwające kilka godzin szkolenie miało na celu przede wszystkim udoskonalenie współdziałania ze sobą policjantów z różnych jednostek, którzy w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego będą interweniować w pododdziałach zwartych.

Policjanci doskonalili m.in. umiejętności wykorzystywane podczas zabezpieczeń imprez masowych, przejazdów zorganizowanych grup oraz z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenie policjantów obserwował p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jacek Basik.

(KWP w Opolu / kp)

 

  • policjant podczas szkolenia
  • policjanci podczas szkolenia
  • policjanci podczas szkolenia
  • policjanci podczas szkolenia
  • policjanci podczas szkolenia
  • policjanci podczas szkolenia
Powrót na górę strony