Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste zakończenie projektu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”

Data publikacji 29.03.2019

Seniorzy i policjanci zostali nagrodzeni za najlepsze inicjatywy zrealizowane na rzecz osób starszych. W ten sposób zakończył się projekt realizowany przez KWP zs. w Radomiu i Narodowy Bank Polski.

Wydział Prewencji wspólnie z Zespołem Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu realizował projekt „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”, dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Jego głównym celem było zwiększenie świadomości osób starszych w obszarze finansowym i bezpieczeństwa, tj. w codziennym obcowaniu z finansami, bankomatami i operacjami finansowymi realizowanym drogą elektroniczną oraz w zakresie przestępstw dokonywanych w bankowości elektronicznej, w szczególności takich na które narażeni są seniorzy.

Projekt realizowany był w trzech etapach:

Pierwszym z nich było dwudniowe seminarium szkoleniowe, w którym uczestniczyli lokalni liderzy seniorów oraz funkcjonariusze ds. profilaktyki społecznej z terenu garnizonu mazowieckiego. W jego trakcie przedstawione zostały zagadnienia z zakresu bezpiecznych finansów, tj. zagrożenia związane z udostępnianiem danych osobowych oraz korzystania z bankomatów i nowoczesnych usług bankowych, czy też rozpoznawanie autentyczności banknotów i monet. Omówiona została skala przestępczości oraz metody działania sprawców przestępstw popełnianych na szkodę osób 65+. Istotnym elementem w edukacji seniorów stanowi aktywizacja i integracja, dlatego w trakcie seminarium przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których uczestnicy poznali m.in. zasady samoobrony, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Drugim etapem było zorganizowanie przez drużyny, w skład których wchodził lider seniorów i policjant z komendy miejskiej lub powiatowej garnionu mazowieckiego lokalnego szkolenia kaskadowego dla grup około 30 seniorów, na którym przekazyli wiedzę zdobytą w trakcie seminarium.

Trzecim etapem był konkurs na najciekawszą lokalną inicjatywę na rzecz osób starszych. Wszystkie drużyny przystąpiły do niego i zaskoczyły organizatorów kreatywnościąi bardzo dużym zaangażowaniem. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele NBP oraz Komendy Wojewódzkiej zs. w Radomiu miała nie lada truność z wyłonieniem zwycięzców. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: st. sierż. Wioleta Szymanik oraz lider seniorów Pan Edward Piasecki, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Wyszkowie.

II miejsce : sierż. szt. Łukasz Kuliś oraz liderka seniorów Pani Wiesława Polak, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

II miejsce ex au quo: st. post. Monika Helińska i liderka seniorów Pani Danuta Domińska, reprezentujące Komendę Powiatową Policji w Żyrardowie.

Wyróżnienie : sierż. szt. Małgorzatę Mazurek i liderka seniorów Pani Maria Sopiel, reprezentujące Komendę Miejską Policji w Siedlcach.

Wyróżnienie: podinsp. Katarzynę Lorens i liderka seniorów Elżbietę Podwójci –Wiechecką, reprezentujące Komendę Miejską Policji w Płocku.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk oraz Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Warszawie Pani Ewa Waszkiewicz uroczyście nagrodzili laureatów konkursu,podkreślając, że poza podnoszeniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego, niezwykle istotne było nawiązanie więzi pokoleniowej.

 

Powrót na górę strony