Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lekarze podejrzani o przyjmowanie korzyści majątkowych

Data publikacji 26.04.2006

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP z/s w Radomiu zatrzymali kolejnych dwoje lekarzy radomskiej służby zdrowia podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych. Dotyczy to lekarzy przyjmujących łapówki w zamian za poświadczanie nieprawdy w sporządzanej przez nich dokumentacji medycznej.

Dokumentacja ta była podstawą do ubiegania się przez ustalone w toku śledztwa osoby o przyznanie im świadczeń rentowych z ZUS Oddział w Radomiu.

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, proceder sporządzania dokumentacji medycznej w zamian za przyjmowane korzyści majątkowe miał znaczną skalę. Przewidywane są kolejne zatrzymania lekarzy. Dotychczas zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych przedstawiono w sumie już 17 lekarzom.

W sprawie radomskiego ZUS śledztwo jest prowadzone od 18.11.2004 r. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.

W sprawie przeprowadzono szereg czynności, w wyniku których potwierdzono, iż grupa osób, w tym pracowników ZUS Oddział w Radomiu, uczestniczyła w przekazywaniu korzyści majątkowych lekarzom orzecznikom ZUS od osób zainteresowanych wyłudzeniem świadczeń rentowych. Ustalono także, iż korzyści majątkowe przekazywały również osoby faktycznie chore, którym takie świadczenia i tak się należały. Zebrany dotychczas materiał potwierdza przekazanie korzyści majątkowych w co najmniej 100 przypadkach co świadczy o dużej skali działalności wymienionej grupy osób.

Dotychczas w sprawie przedstawiono zarzuty 32 podejrzanym, w tym:
– 11 lekarzom orzecznikom ZUS Oddział w Radomiu przyjmującym korzyści majątkowe w zamian za wydanie osobom zainteresowanym korzystnych orzeczeń o niezdolności do pracy będących podstawą uzyskania świadczeń rentowych,
– 6 lekarzom poświadczającym w zamian za przyjmowane korzyści majątkowe nieprawdę w wystawianych zaświadczeniach lekarskich,
– 15 osobom uczestniczącym w procederze w charakterze pośredników, w tym:
• 7 pracownicom ZUS Oddział w Radomiu,
• 4 pielęgniarkom radomskich placówek służby zdrowia.

Wobec podejrzanych zastosowano:
– w przypadku 7 osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania a następnie poręczenia majątkowe,
– w przypadku 24 osób – poręczenie majątkowe,
– w przypadku 4 osób nie zastosowano żadnego środka zapobiegawczego.

W śledztwie przewidywane są kolejne zatrzymania osób odpowiedzialnych za wystawianie nieprawdziwych zaświadczeń lekarskich.

Powrót na górę strony