Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

15. Konferencja Szefów Krajowych Biur Interpolu

9 kwietnia w Lyonie, podczas 15. Konferencji Szefów Krajowych Biur Interpolu, podpisana została umowa dotycząca organizacji 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu, która w dniach 29-31 maja 2019 r. odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach. Polskiej delegacji przewodniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Administracji Krzysztof Kozłowski, któremu towarzyszył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

Europejska Konferencja Regionalna Interpolu – jako coroczne spotkanie gremium decyzyjnego Organizacji – służy omówieniu najważniejszych problemów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości transgranicznej, wzajemnej wymianie doświadczeń oraz nakreślaniu
i zatwierdzaniu wspólnych strategii działania.

Warto dodać, że umiejscowienie konferencji w Polsce w roku jubileuszowym stulecia założenia Policji Państwowej wydatnie podkreśla jak ważnym i liczącym partnerem jest polska Policja w strukturach Interpolu i jak poważną rolę odgrywa w wymiarze globalnej polityki bezpieczeństwa.

Podczas spotkania nadinsp. Kamil Bracha podziękował Sekretarzowi Generalnemu Interpolu Jurgenowi Stock za dotychczasową współpracę pomiędzy Interpolem a polską Policją oraz w imieniu Komendanta Głównego Policji wyraził zadowolenie z perspektywy wzajemnego spotkania i dyskusji podczas konferencji w Katowicach.

(Źródło MSWiA / BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony
Polska Policja