Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prognozowanie rozwoju przestępczości

Data publikacji 13.04.2019

12 kwietnia br. w gościnnych murach Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Stworzenie systemu prognozowania rozwoju przestępczości jako elementu budowania strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Projektem kierował znany wszystkim policjantom prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst, autor podręczników „Kryminalistyka” i „Kryminologia”, pionier w dziedzinie wiktymologii i suicydologii w Polsce. W spotkaniu ze strony Policji uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Dorota Pater, która zaangażowana była w projekt ze strony KGP oraz mgr Michał Stryjewski z WSPol w Szczytnie, który był kierownikiem operacyjnym projektu.

Spotkanie stało się okazją do promocji drugiego tomu opracowania „Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym - Modele prognostyczne. Przestępczość. Wiktymizacja. Profilaktyka”. Pierwszy tom, opisujący metodologię badań prognostycznych, prognozowanie przestępczości i wykroczeń oraz przewidywanie zjawisk społecznych, ukazał się w 2017 r. Obecnie do rąk czytelników trafił drugi tom dzieła pod redakcją naukową prof. zw. dr. hab. dr. h.c.  Brunona Hołysta, dr. hab. Norberta Malca i dr. inż. Zbigniewa W. Wawrzyniaka.

Publikacja została przygotowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA na zlecenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/Miesięcznik „Policja 997”

  • wyświetlona na ekranie prezentacja podczas konferencji dot. projektu pn. „Stworzenie systemu prognozowania rozwoju przestępczości jako elementu budowania strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
  • prof. zw. dr hab. dr h.c.  Brunon Hołyst podczas konferencji dot. prognozowania przestępczości, w tle wyświetlają się prezentacje multimedialne
  • prof. zw. dr hab. dr h.c.  Brunon Hołyst prowadzi wykład na konferencji dot. prognozowania przestępczości, na zdjęciu widać słuchaczy oraz policjantkę z KGP
  • prof. zw. dr hab. dr h.c.  Brunon Hołyst podczas konferencji dot. projektu pn. „Stworzenie systemu prognozowania rozwoju przestępczości jako elementu budowania strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
  • Naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu KGP mł. insp. Dorota Pater przemawia podczas konferencji dot. prognozowania przestępczości
  • publikacje pt. Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym
Powrót na górę strony