Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wkrótce nowy Komisariat Policji w Widawie

Data publikacji 12.04.2019

12 kwietnia 2019 roku w Widawie odbył się apel z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego Komisariatu Policji, którego siedziba będzie znajdować się przy ulicy Nowy Rynek. W uroczystości wziął udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński , Sekretarz Stanu KPRM Joanna Kopcińska, Poseł na Sejm RP Witold Waszczykowski, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska,Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański , Starosta Łaski Piotr Wołosz, Wójt Gminy Widawa Michał Włodarczyk a także inni przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, Rodziny Policyjnej 1939 r. oraz kadra kierownicza Łódzkiego Garnizonu Policji.

Po meldunku złożonym Ministrowi przez dowódcę uroczystości ,gości powitał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. W swoim przemówieniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński podkreślał jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców. Wskazał, że policjanci powinni być blisko lokalnych społeczności a co za tym idzie znać i pomagać w rozwiązywaniu problemów. Również mieszkańcy powinni mieć komfort w możliwościach kontaktu z funkcjonariuszami, którzy są po to by służyć.

KP w Widawie obejmuje swoim zasięgiem teren dwóch gmin powiatu łaskiego (gminę Sędziejowice i gminę Widawa).

Obecna siedziba  znajduje się przy ulicy Wieluńskiej 15. Budynek ten powstał  jako mieszkalny i od czasu przejęcia go przez Policję nigdy nie spełniał w pełnym zakresie  wymogów jakie nakładają na obiekty Policji przepisy techniczno - budowlane i przepisy branżowe.  W 2015 roku, w celu wyeliminowania zagrożeń, podjęto decyzję o wyłączeniu z użytkowania I piętra, a zasadność tego kroku potwierdziła kontrola stanu technicznego w 2017 roku. Z uwagi na powyższe zachodziła konieczność poprawy warunków pracy.

Działkę przy ul. Nowy Rynek 16 w Widawie Policja otrzymała w trwały zarząd od Starosty Łaskiego. Planowane zakończenie budowy nowej siedziby, finansowanej z Programu Modernizacji Policji, to grudzień 2019 r. (termin z umowy). Koszt całkowity inwestycji wynosi 3 224 124,96 zł z budżetu KGP na co składają się prace projektowe i budowlane 2 834 980,96 zł oraz wyposażenie 389 144 zł. Samorząd przekazał działkę pod budowę komisariatu o wartości 31 400 zł.

Nowy budynek Komisariatu Policji w Widawie  to infrastruktura, która znacząco wpłynie na warunki i komfort policjantów i pracowników cywilnych, ale przede wszystkim przełoży się na jakość obsługi interesantów.

Do tej pory oddano w województwie łódzkim 4 Posterunki Policji

- PP w Drzewicy

- PP w Nieborowie

- PP w Piątku

- PP w Wartkowicach

W chwili obecnej w ramach Programu Modernizacji Policji realizowane są następujące inwestycje budowlane:

- budowa nowej siedziby KP w Widawie

- budowa nowej siedziby PP w Rozprzy

- budowa nowej siedziby PP w Woli Krzysztoporskiej

- przebudowa wraz z rozbudową III KP KMP w Łodzi przy ul Armii Krajowej 33

- przebudowa bud. KWP w Łodzi przy ul. Norwida 18

Ponadto wykonywane będą prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla:

- budowy nowej siedziby VII KP KMP w Łodzi

- budowy nowej siedziby KP w Warcie

- przebudowy bud. koszarowego dla potrzeb SPKP przy ul. Pienistej 71

 • Uroczystości w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • policjanci i zaproszeni goście na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę komisariatu w Widawie

fot: Katarzyna Kałuża z UG w Widawie
 • uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod komisariat w Widawie
 • uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod komisariat w Widawie
 • uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod komisariat w Widawie
 • policjanci i zaproszeni goście na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę komisariatu w Widawie

fot: Katarzyna Kałuża z UG w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod komisariat w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod komisariat w Widawie
 • uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod komisariat w Widawie
 • uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod komisariat w Widawie
 • uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod komisariat w Widawie
 • uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod komisariat w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • policjanci i zaproszeni goście na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę komisariatu w Widawie

fot: Katarzyna Kałuża z UG w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • policjanci i zaproszeni goście na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę komisariatu w Widawie

fot: Katarzyna Kałuża z UG w Widawie
 • policjanci i zaproszeni goście na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę komisariatu w Widawie

fot: Katarzyna Kałuża z UG w Widawie
 • Uroczystości w Widawie
 • wizualizacja komisariatu
Powrót na górę strony