Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie europejskiego projektu „SaferWheels”

Data publikacji 16.04.2019

16 kwietnia w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyła się konferencja prasowa poświęcona wynikom europejskiego projektu „SaferWheels”, który był współrealizowany przez Instytut Transportu Samochodowego. W Polsce program SaferWheels realizował Instytut Transportu Samochodowego we współpracy z Policją.

W spotkaniu udział wzięli: prof. Marcin Ślęzak (dyrektor Instytutu), Maria Dąbrowska-Loranc (kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS), podinsp. Radosław Kobryś (Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji), mł. insp. Jacek Mnich (Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu) oraz podinsp. Sławomir Czyżniak (z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji).

W konferencji udział wzięła także liczna grupa przedstawicieli mediów.

Gośćmi wydarzenia byli również motocykliści z Klubu Road Runners oraz rowerzyści. Praktyczna wiedza tych osób uzupełniła informacje dotyczące projektu.

Prelegentami konferencji były specjalistki ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym ITS – Pani Ilona Buttler (kierownik projektu SaferWheels) oraz Pani Anna Zielińska, które przedstawiły wybrane wyniki pogłębionych badań wypadków drogowych z udziałem rowerzystów i motocyklistów.

***

Projekt „SaferWheels” miał na celu dokonanie pogłębionych badań wypadków drogowych z udziałem kierujących motocyklami, motorowerami i rowerami, ocenę przyczyn i uwarunkowań tych zdarzeń oraz przygotowanie odpowiednich rekomendacji dla Komisji Europejskiej.

W programie wzięło udział sześć krajów: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Polska, Grecja i Holandia. Zadaniem każdego kraju było przeprowadzenie bardzo dokładnych badań 86 wypadków drogowych z udziałem motocyklistów i rowerzystów. Do opisu każdego wypadku w badaniu wykorzystano blisko 1500 parametrów.

W Polsce program SaferWheels realizował Instytut Transportu Samochodowego we współpracy ze Komendą Stołeczną Policji i Wojewódzką Komendą Policji z siedzibą w Radomiu oraz dzięki pomocy prokuratur i sądów z terenu województwa mazowieckiego.

(ITS)

  • prelegent mówi przez mikrofon do zebranych na spotkaniu podsumowującym europejski projekt „SaferWheels”
  • uczestnicy spotkania podsumowującego europejski projekt „SaferWheels”
  • prelegent przemawia do uczestnkówy spotkania podsumowującego europejski projekt „SaferWheels”
  • policjant ruchu drogowego przemawia do zebranych na spotkaniu podsumowującym europejski projekt „SaferWheels”
  • uczestnicy spotkania podsumowującego europejski projekt „SaferWheels”
  • policjant nagrywa się dziennikarzowi z kamerą. W tle radiowóz
Powrót na górę strony
Polska Policja