Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Nie" dla pracy przymusowej, jako jednej z form handlu ludźmi. Śląscy policjanci pomagają Polakom pracującym w Holandii

Data publikacji 19.04.2019

Śląscy policjanci, współpracując z holenderską policją z regionu Noord-Holland, pomagają Polakom pracującym w Holandii. Celem mundurowych jest dotarcie do jak największej grupy naszych rodaków, aby sprawdzić, czy warunki w jakich pracują są odpowiednie, a polscy pracownicy nie są wykorzystywani zarobkowo lub oszukiwani. Nasi stróże prawa ułatwiają także polskim migrantom nawiązanie kontaktu z holenderskimi służbami oraz udzielają wskazówek, jak w obcym kraju bronić swoich dóbr, aby nie paść ofiarą procederu handlu ludźmi.

Idea współpracy śląskich policjantów z mundurowymi z Holandii powstała w 2017 roku z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego oraz kierownictwa policji regionu Noord-Holland. Szefowie obu jednostek, chcąc wzmocnić współpracę służb w zakresie zwalczania handlu ludźmi, zawarli porozumienie. Polegało one na pomocy Polakom wykonującym tymczasową pracę zarobkową na tym obszarze Holandii. Z ustaleń policjantów wynikało bowiem, że w tym regionie pracuje wielu mieszkańców naszego województwa oraz całego kraju, a ich sytuacja, jako pracowników, nie zawsze była korzystna. Pomysł współpracy zostały pozytywnie przyjęty przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Celem projektu od początku była pomoc naszym rodakom, do których miejscowe organy nie zawsze potrafiły dotrzeć. Ograniczone zaufanie ze strony Polaków, bariera językowa, brak wiedzy na temat holenderskich przepisów prawa, a także strach o zatrudnienie sprawiały, że niechętnie przekazywali oni informacje o swojej trudnej sytuacji służbom. A zdarzało się, że Polacy byli wykorzystywani przez pośredników pracy lub pracodawców, oszukiwani w kwestiach zarobkowych oraz mieszkali w fatalnych warunkach bytowych. Mając to na względzie, wsparcie przez kolegów z Polski okazało się nieocenione dla holenderskich policjantów.

W maju 2017 roku odbyła się pierwsza wizyta śląskich policjantów w Noord-Holland, gdzie przez tydzień pełnili oni służbę wspólnie z holenderskimi mundurowymi. Zadanie to realizowali: asp. szt. Robert Budkowski z Zespołu do Spraw Handlu Ludźmi z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz podkom. Jacek Musiolik - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej, tworząc patrol kryminalno-prewencyjny. Działanie służb skupiało się na kontroli miejsc pracy, ocenie warunków bytowych Polaków, pomocy im w kwestiach administracyjno-prawnych oraz dopełnieniu niezbędnych formalności zagranicznych. Podczas każdej wizyty śląscy i holenderscy policjanci wraz ze strażakami, a także przedstawicielami urzędów: meldunkowego, opieki społecznej oraz skarbowego sprawdzali, czy nasi rodacy nie potrzebują pomocy. Polacy w czasie takich spotkań mieli okazję porozmawiać z mundurowymi w ojczystym języku i przekazać ważne informacje, które następnie za pośrednictwem polskich stróżów prawa trafiały do miejscowych służb.

Wsparcie polskiej policji poza granicami ojczystego kraju okazało się bardzo cenne dla Polaków. Spotkania były także okazją do wyjaśniania różnych uwag i wątpliwości prawnych. Nasi policjanci bardzo mocno zaangażowali się w pomoc rodakom, pozostawiając im także kontakt do siebie, dzięki czemu nie zostali oni sami ze swoimi problemami. Śląscy mundurowi w ramach projektu odbyli już 4 takie wizyty, a współpraca policji obu państw przyniosła ogromne korzyści. W każdym z weryfikowanych miejsc, w których wcześniej odnotowano nieprawidłowości, zauważono znaczącą poprawę sytuacji polskich pracowników. Działania te pomogły także podnieść świadomość Polaków pracujących w Holandii na temat ich praw i możliwości. Holenderscy policjanci podkreślają, że obecność naszych służb na miejscu odegrała kluczową rolę w pomocy i sposobach dotarcia do Polaków przez służby holenderskie. Wymiernym efektem tej współpracy są nie tylko prowadzone przez tamtejszą policję postępowania dotyczące nadużyć pracowniczych. Polacy zarabiający w Holandii mają teraz nie tylko lepszy kontakt z miejscową policją, ale wzrosło też ich zaufanie do lokalnych służb. Polscy policjanci podkreślają, że dla nich z kolei najcenniejsza była możliwość niesienia wsparcia rodakom i okazania im troski. Uświadomienie im, że nawet poza granicami kraju nie są sami, a służby dbają o ich bezpieczeństwo.

 • Policjanci z Polski i Holandii na wspólnym zdjęciu
 • Policjanci z Polski i Holandii siedzą przy stole
 • Komenda holenderskiej Policji
 • Zdjęcie przedstawia holenderskie radiowozy zaparkowane na parkingu przy komendzie
 • Policjanci z Polski i z Holandii rozmawiają z Polakiem pracującym w Holandii
 • Polscy i holenderscy policjanci rozmawiają z Polakami pracującymi w Holandii.
 • Pamiątkowe zdjęcie policjantów z Polski i Holandii wraz z osobami współpracujących służb i instytucji.
 • Polscy i holenderscy policjanci rozmawiają z Polakami pracującymi w Holandii podczas kontroli miejsc ich pracy i zamieszkania.
 • Polscy i holenderscy policjanci rozmawiają z Polakami pracującymi w Holandii podczas kontroli miejsc ich pracy i zamieszkania.
 • Polscy i holenderscy policjanci podczas kontroli miejsc zamieszkania Polaków pracujących w Holandii.
 • Polski policjant podczas kontroli miejsc zamieszkania Polaków pracujących w Holandii.
 • Zdjęcie przedstawia pokój i warunki bytowe w jakich przebywają Polacy w Holandii.
 • Polscy i holenderscy policjanci podczas kontroli miejsc zamieszkania Polaków pracujących w Holandii.
 • Na zdjęciu siedzą na krzesłach polscy i holenderscy policjanci wraz z pracownicą holenderskiego urzędu.
 • Zdjęcie przedstawia wnętrze samochodu, którym jadą policjanci. Na pierwszym planie nawigacja samochodowa.
 • Polscy i holenderscy policjanci wraz z pracownikami holenderskich urzędów.
 • Polscy policjanci w Holandii. Siedzą obok pracownicy holenderskiego urzędu.
 • Polscy i holenderscy policjanci rozmawiają z Polakami pracującymi w Holandii podczas kontroli miejsc ich pracy i zamieszkania.
 • Na zdjęciu przed budynkiem stoją polscy i holenderscy policjanci wraz z pracownikami holenderskich urzędów.
 • Zdjęcie przedstawia siedzące na sali konferencyjnej osoby: m.in. polskich i holenderskich policjantów oraz przedstawicieli holenderskich instytucji.
 • Zdjęcie przedstawia siedzące na sali konferencyjnej osoby: m.in. polskich i holenderskich policjantów oraz przedstawicieli holenderskich instytucji.
 • Zdjęcie przedstawia siedzące na sali konferencyjnej osoby: m.in. polskich i holenderskich policjantów oraz przedstawicieli holenderskich instytucji.
 • Na zdjęciu polscy i holenderscy policjanci stojący za radiowozem holenderskiej policji, który znajduje się na pierwszym planie.
 • Zdjęcie przedstawia siedzących przy stole polskich i holenderskich policjantów.
 • Zdjęcie przedstawia siedzące na sali konferencyjnej osoby: m.in. polskich i holenderskich policjantów oraz przedstawicieli holenderskich instytucji.
 • Polscy i holenderscy policjanci rozmawiają z Polakami pracującymi w Holandii podczas kontroli miejsc ich pracy i zamieszkania.
 • Zdjęcie przedstawia siedzące na sali konferencyjnej przy okrągłym stole osoby: m.in. polskich i holenderskich policjantów oraz przedstawicieli holenderskich instytucji.

 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja