Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne polsko-czeskie patrole na terenach stref przemysłowych Republiki Czeskiej

Data publikacji 14.05.2019

Na mocy porozumienia zawartego między Prezydium Policji Republiki Czeskiej a Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej o realizacji wspólnych patroli, czwórka polskich policjantów w dniu 6 maja br. rozpoczęła służbę na terenie stref przemysłowych Republiki Czeskiej.

Istotnym obszarem aktywności służby prewencyjnej jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Sprawdzoną w praktyce formą tej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich obywateli, ale i policje innych państw – stąd intensywnie rozwijaną - są organizowane przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, patrole międzynarodowe. Ta forma współpracy prowadzona jest głównie w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny" na terenie Chorwacji i Bułgarii oraz w sezonie zimowym na terenie Włoch. Ponadto, polscy policjanci po raz pierwszy, na zaproszenie Policji francuskiej, w czerwcu br. będą uczestniczyć w zabezpieczaniu m.in. obchodów rocznicy lądowania aliantów w Normandii.

Zauważyć jednak należy, że nasi rodacy przemierzają Europę nie tylko w celach turystycznych. Znaczna ich liczba, szczególnie w rejonach przygranicznych, podejmuje stałe bądź czasowe zatrudnienie na terytoriach innych państw. W ubiegłym roku pilotażowo w miesiącu wrześniu dwójka polskich policjantów pełniła służbę wspólnie z czeskimi policjantami na terenie miejscowości Mlada Boleslav. Współpraca ta została oceniona przez stronę czeską jako niezwykle efektywna.

Stąd w bieżącym roku z inicjatywy strony czeskiej Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zawarł kolejne porozumienie o realizacji wspólnych patroli. W myśl tego porozumienia jednocześnie czterech polskich policjantów w okresie od maja do końca października będzie pełniło służbę w rejonie miejscowości Mlada Boleslav oraz Pilzno. Ze względu na tak długi okres pełnienia służby po trzech miesiącach nastąpi rotacja polskich policjantów.

Równocześnie z naszymi policjantami tego rodzaju służbę rozpoczęli policjanci ze Słowacji, Rumuni i Bułgarii. Zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” pełnią w pierwszej turze: sierż. Marek Kaczmarek reprezentujący garnizon kujawsko – pomorski, sierż. Marcin Celi reprezentujący garnizon mazowiecki oraz sierż. Patryk Pełszyk i sierż. szt. Patryk Chmarycz reprezentujący garnizon warmińsko – mazurski.

Inauguracja współpracy nastąpiła w dniu 10 maja 2019 r. w siedzibie Policji w czeskim Pilźnie, gdzie odbyło się uroczyste przywitanie funkcjonariuszy z Polski, Słowacji, Bułgarii i Rumunii biorących udział w międzynarodowym programie mającym na celu utrzymanie porządku publicznego i ograniczenie przestępczości w strefach przemysłowych miejscowości tj. Mlada Boleslav, Pilzno i  Pardubice.

W konferencji prasowej uczestniczyło 18 funkcjonariuszy z czterech krajów, którzy na co dzień będą wspólnie patrolować z policjantami czeskimi ulice znajdujące się w obrębie stref przemysłowych, gdzie mieszka i pracuje najwięcej obcokrajowców. W konferencji udział brał minister spraw wewnętrznych Jan Hamacek oraz prezydent Policji Republiki Czeskiej Jan Svejdar, ze strony polskiej obecny był Pan Antoni Wręga - radca minister, zastępca Ambasadora, kierownik Wydziału Polityczno - Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze.

Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej podkreślił, że „bardzo cieszy się, że po dobrych doświadczeniach z Mladá Boleslav, gdzie projekt wspólnych patroli policyjnych okazał się skuteczny, udało się rozszerzyć go na inne obszary stref przemysłowych. Pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo w miejscach, w których jest to konieczne w związku z dużą koncentracją obcokrajowców”.

Natomiast Prezydent Policji Czeskiej Jan Švejdar stwierdził, że „bardzo docenia podejście partnerów zagranicznych, którzy zaakceptowali prośbę o kontynuację praktyki, która sprawdziła się w przeszłości. Jest to przede wszystkim środek zapobiegawczy, który został również stworzony na podstawie licznych negocjacji między policją Republiki Czeskiej a przedstawicielami samorządów lokalnych”.

Przypomnieć należy, że do zadań polskich policjantów pełniących służbę w patrolach międzynarodowych należy udzielanie wszechstronnej pomocy w celu podtrzymania statusu obywateli polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, ale również zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przez Polaków prawa miejscowego, co ma niewątpliwie ogromny wpływ na korzystne postrzeganie naszej nacji przez obcokrajowców. Zadania te są więc zbieżne z realizowanymi przez polskie służby dyplomatyczne, dlatego też pomimo, że formalnie nie są one stronami porozumień, faktycznie bezpośrednio współpracują z polskimi policjantami.

Najlepszym przykładem efektywności tej formy współpracy międzynarodowej jest fakt, że polscy policjanci już po kilku dniach swojej obecności w Republice Czeskiej uczestniczyli w zatrzymaniu polskiego obywatela, który był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Przebywał on na terenie Czech od 11 lat, pracując dorywczo, zaś od kilku lat był osobą bezdomną. Mężczyzna został zatrzymany w trakcie dokonywania kontroli legalności pobytu w miejscach przebywania osób bezdomnych pochodzących z zagranicy. Po wykonaniu z nim na miejscu niezbędnych czynności został on już przekonwojowany do Polski w celu odbycia roku pozbawienia wolności.

Polscy policjanci, w myśl sentencji polskiej Policji „Pomagamy i chronimy”, pełnią przede wszystkim funkcję propomocową wobec naszych rodaków przebywających na terenie Republiki Czeskiej, stąd w razie potrzeby możliwe jest nawiązanie z nimi bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod następującymi numerami telefonów:

rejon Mlada Boleslav

 • +48 504 212 339
 • +48 504 314 803

rejon Pilzna

 • +48 504 314 808
 • +48 504 315 934

(Biuro Prewencji KGP/ mw)

 • wfunkcjonariusze z Polski, Słowacji, Bułgarii i Rumunii biorący udział w międzynarodowym programie mającym na celu utrzymanie porządku publicznego i ograniczenie przestępczości 
w strefach przemysłowych miejscowości tj. Mlada Boleslav, Pilzno i Pardubice
 • polscy i czescy policjanci podczas wspólnego patrolu w centrum handlowym rozmawiają z kobietą i mężczyzną
 • polscy i czescy policjanci podczas wspólnego patrolu w centrum handlowym kontrolują dokumenty
 • polscy i czescy policjanci podczas wspólnego patrolu w centrum handlowym kontrolują dokumenty mężczyzny
 • polscy i czescy policjanci podczas wspólnego patrolu w centrum handlowym kontrolują dokumenty mężczyzny
 • Minister dziękuje policjantom i podaje im rękę
 • Minister dziękuje policjantowi ściskając mu dłoń
 • polski policjant z czeskimi funkcjonariuszami patrolują centrum handlowe
 • dwaj polscy policjanci z trzema funkcjonariuszami z Rumunii
 • polski policjant w mundurze z policjantką i policjantem z Czech, w tle trzy radiowozy policyjne
 • policjanci z Polski, Czech, Słowacji, Rumuni i Bułgarii. W tle budynek i radiowóz
 • policjanci z Polski, Czech, Słowacji, Rumuni i Bułgarii. W tle budynek i policyjne radiowozy
Powrót na górę strony
Polska Policja