Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych w sezonie 2019 r." - seminarium szkoleniowe

Data publikacji 17.05.2019

W Miłocinie k. Wrocławia, 16 maja br., odbyło się seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez Biuro Prewencji KGP pn. Bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych w sezonie 2019 r. Adresatami seminarium byli kierownicy jednostek/komórek wodnych Policji, koordynatorzy wojewódzcy/Stołeczny Policji ds. bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych Wydziałów Prewencji KWP/KSP oraz przedstawiciele CSP w Legionowie.

Celem przedsięwzięcia było omówienie realizowanych i planowanych działań, w szczególności w okresie wakacyjnym, dedykowanych zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Integralną częścią seminariów były bloki dyskusyjne, w trakcie których przedstawiciele wszystkich garnizonów wymienili się doświadczeniami w zakresie wdrażania określonych rozwiązań organizacyjnych, omawiane były problemy identyfikowane w zakresie realizowanych zadań i opracowywane ujednolicone rozwiązania, mające na celu podnoszenie efektywności pełnionej przez Policję służby na wodach i terenach przywodnych.

Jednym z zagadnień zaprezentowanych podczas seminarium było omówienie założeń do trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, mającej na celu promowanie bezpiecznych zachowań dzieci i dorosłych, poprawiających bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą.

Równolegle z ww. przedsięwzięciem szkoleniowym, w dniach 15 –17 maja 2019 r. na terenie garnizonu dolnośląskiego rozgrywane są VI Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym zorganizowane przez KWP we Wrocławiu we współpracy z Biurem Prewencji KGP. Celem Zawodów jest umożliwienie funkcjonariuszom podwyższenia swojej wiedzy i umiejętności, wymiana doświadczeń, a także pozytywne kreowanie wizerunku Policji, jako formacji troszczącej się o bezpieczeństwo obywateli, w szczególności korzystających z obszarów rekreacyjnych znajdujących się nad wodą. Zawody składają się z następujących konkurencji: testu wiedzy, konkurencji basenowej, pierwszej pomocy, akcji ratowniczej oraz rajdu łodzią.

Honorowy patronat nad zawodami objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, który jednocześnie ufundował puchar dla najlepszej drużyny oraz nagrody dla 3 najlepszych zawodników zawodów. Patronat nad zawodami objął również Komendant Główny Policji, który także ufundował nagrody dla najlepszych drużyn i zawodników. Wszystkim zawodnikom życzymy jak najlepszych wyników.

(Biuro Prewencji KGP)

 

 

 • uczestnicy seminarium podczas szkolenia siedzą przy stole
 • uczestnicy seminarium podczas szkolenia siedzą przy stole
 • uczestnicy seminarium podczas szkolenia siedzą przy stole
 • zawodnik w wodzie z manekinem, obok pas ratunkowy
 • zawodnik dopływa do brzegu basenu
 • zawodnik w wodzie z manekinem, obok pas ratunkowy
 • dwaj zawodnicy w basenie
 • grupa policjantów stoi na brzegu zbiornika wodnego
 • spotkanie techniczne przed kolejna konkurencją, grupa policjantów stoi w szeregu, przed nimi stoi mężczyzna ubrany na czerwono
 • dwaj zawodnicy podczas konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • dwaj zawodnicy w basenie płyną z manekinami
 • dwaj zawodnicy przy brzegu basenu, jeden z nich trzyma pas ratunkowy
Powrót na górę strony