Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Miej wpływ na swoje bezpieczeństwo. Reaguj. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wejdź na policja.pl

Data publikacji 20.05.2019

„Miej wpływ na swoje bezpieczeństwo. Reaguj. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wejdź na policja.pl” – komunikat tej treści od dzisiaj będzie można usłyszeć w wybranych autobusach i tramwajach kursujących w Olsztynie. Na przystankach autobusowych zawisły również plakaty, za pomocą których policjanci Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie przypominają o interaktywnej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, dającej możliwość anonimowego zgłaszania zagrożeń występujących w najbliższej okolicy. Akcję, udostępniając przestrzeń na przystankach i emitując komunikaty głosowe w środkach komunikacji miejskiej, wsparł Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) to narzędzie informatyczne, za pomocą którego mieszkańcy naszego kraju mają realny wpływ na poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Funkcjonuje na terenie województwa warmińsko - mazurskiego od blisko dwóch lat i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Od 14 września 2016 roku, czyli od początku KMZB na Warmii i Mazurach, naniesiono na nią blisko 39 tys. zagrożeń. 24 stycznia 2019 r. za pomocą mapy zgłoszono milionowe zagrożenie w kraju.

KMZB stała się łącznikiem między obywatelami a Policją. Za pomocą aplikacji każdy, kto posiada dostęp do Internetu, może dokonywać anonimowych zgłoszeń zagrożeń obserwowanych w swoim najbliższym otoczeniu. Ważnym elementem tego narzędzia jest jego ciągły rozwój. Kiedy mapa powstawała, można było zaznaczać na niej jedynie miejsca występowania zagrożenia i wskazywać tylko poszczególne kategorie zagrożeń. Dzięki mobilności i ciągłych głosów społeczeństwa dziś możemy - oprócz wskazania miejsca - opisać zagrożenie szczegółowo, a nawet dodać zdjęcie ilustrujące problem. KMZB dostosowuje się do aktualnych potrzeb oraz zmian dokonujących się w zakresie rodzajów występujących zagrożeń, co z kolei wpływa na wzrost bezpieczeństwa w najbliższej okolicy zgłaszającego.

Wśród 27 kategorii wymienionych w KMZB znajdują się zagrożenia dotyczące zarówno bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i bezpieczeństwa ogólnoprewencyjnego, takie jak: „nieprawidłowe parkowanie”, „przekraczanie dozwolonej prędkości”, „niszczenie zieleni”, „spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym”, „dzikie wysypiska śmieci” czy „miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”.

Okazuje się, że mieszkańcy naszego regionu nie są obojętni na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu i chcą realnie wpływać na bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania. Policjanci dostają informacje na temat niszczenia zieleni, dzikich wysypisk śmieci, aktów wandalizmu czy wałęsających się psów. Często pojawiają się także zgłoszenia o grupach nieletnich zagrożonych demoralizacją, o żebractwie czy bezdomności. Do dzisiaj użytkownicy KMZB na terenie naszego województwa przekazali prawie 39 tys. informacji na temat zagrożeń, które zauważyli w najbliższym otoczeniu. Blisko połowa tych zgłoszeń została potwierdzona przez policjantów, którzy podjęli kroki zmierzające do wyeliminowania tych  zagrożeń. 

Przed nami coraz cieplejsze dni i okres wakacyjny. Więcej  wolnego czasu będziemy spędzali na spacerach, przejażdżkach rowerowych czy też wykorzystując potencjał mazurskich jezior. Jeśli zauważymy niepokojące nas zdarzenia, a posiadamy dostęp do Internetu i kilka sekund wolnego czasu na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, możemy realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa otoczenia, w którym przebywamy – także na wodzie.

Używając KMZB zgłaszać możemy:

- niebezpieczne miejsca na terenach wodnych, np. dzikie kąpieliska,

- niebezpieczne miejsca na wodach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób wypoczywających na jednostkach pływających, np. występowanie głębin, silnych wirów, podwodnych przeszkód,

- miejsca grupowania się osób (zwłaszcza niepełnoletnich), które spożywają alkohol tam, gdzie jest to niedozwolone, oraz w pobliżu wody, co stanowi wysokie zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

- dzikie wysypiska śmieci w lesie lub miejsca nielegalnego składowania śmieci,

- miejsca, gdzie często dochodzi do niszczenia terenów leśnych poprzez np. poruszanie się quadami.

Aplikacja gwarantuje anonimowość i pewność, że każde zgłoszenie zostanie  poważnie traktowane i sumiennie sprawdzone przez policjantów.

Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa znaleźć można na stronie internetowej każdej jednostki Policji w Polsce. Można również pobrać bezpłatną aplikację „Geoportal Mobile” na smartfony. Dzięki niej na bieżąco można zgłaszać zagrożenia i sprawdzać sposób, w jaki problem został rozwiązany.

jg/az

  • Plakaty Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na przystanku komunikacji miejskiej. w Tle stoi tramwaj.
  • Plakaty Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na przystanku. Mężczyzna ogląda wywieszony plakat.
  • Plakaty Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na przystanku.

Pobierz plik (format mp3 - rozmiar 78.13 KB)

Powrót na górę strony