Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwko cyberprzestępczości - międzynarodowy projekt

Data publikacji 27.05.2019

27 maja 2019 roku w sali konferencyjnej WEEIA Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”. Od listopada 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi koordynuje ten międzynarodowy projekt, finansowany ze środków KE w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest wzmocnienie organów ścigania w walce z dynamicznie rozwijającą się cyberprzestępczością, poprzez wymianę doświadczeń i wzajemne szkolenia. Dodatkowo wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych, które pozytywnie wpłyną na zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności.

Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z: Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia (RFN), Litewskim Biurem Policji Kryminalnej, Biurem Prokuratora Generalnego Węgier, Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie, Dyrekcją Generalną ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (Bułgaria).

Merytorycznymi beneficjentami projektu są osoby specjalizujące się w zwalczaniu cyberprzestępczości oraz na co dzień zajmujące się informatyką śledczą (funkcjonariusze Policji, prokuratorzy).

 Ponadto projekt zakłada wypracowanie następujących rezultatów, które będą upowszechniane zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym (docelowo mają trafić do 50 organizacji z 12 krajów UE):  

 • „baza dobrych praktyk”;
 • ramowe programy szkoleń kaskadowych (dla funkcjonariuszy komórek dw. z cyberprzestępczością, informatyków śledczych oraz prokuratorów);
 • raport końcowy zawierający rekomendacje oraz ustandaryzowane procedury działania podczas wykonywania czynności procesowych i pozaprocesowych;
 • „baza ekspertów”, którzy będą mogli merytorycznie wesprzeć organizacje partnerskie np. w roli prelegenta, trenera, mentora podczas organizowanych konferencji oraz eventów o charakterze branżowym i edukacyjnym.

W ramach zaplanowanych w harmonogramie działań przeprowadzono 9 mobilności, w tym przede wszystkim: 4 sesje szkoleniowe dla 24 uczestników projektu z 6 instytucji partnerskich:

 1.  w Niemczech (Eberswalde) w dniach 20-23 marca 2018 r. na temat zwalczania przestępczości gospodarczej w Darknecie;
 2. na Litwie (Wilno) w dniach 29 maja-1 czerwca 2018 r. w zakresie zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci;
 3. na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 26-30 listopada 2018 r. w obszarze prowadzenia postępowań związanych z cyberprzestępczością;
 4. w Bułgarii (Sofia) w dniach 25 – 29 marca 2019 r. poświęcone analizie logów pochodzących z zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz różnego rodzaju oszustwom internetowym.

Ostatnia sesja szkoleniowa odbędzie się w Łodzi w terminie 27.05 – 01.06.2019 r. Jej głównym celem będzie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania różnorodnych narzędzi informatyki śledczej, jak również wiedzy na temat międzynarodowych aspektów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Ważnym aspektem szkolenia będzie wykorzystanie rozmaitych metod szkoleniowych, kładących nacisk na nabycie umiejętności praktycznych. Za merytoryczną część przedsięwzięcia odpowiedzialne będą Laboratoria Kryminalistyczne oraz Wydziały dw. z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi oraz w Olsztynie, przy wsparciu innych instytucji, tj. Biuro dw. z Cyberprzestępczością KGP, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Prokuratura Krajowa, Politechnika Łódzka, BioNanoPark.

27 maja 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie 5. sesji szkoleniowej. Zgromadzonych w murach uczelni gości powitał gospodarz – JM Rektor Politechniki Łódzkiej.  Podsumowania realizacji działań projektowych dokonał koordynator projektu z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi. Głos zabrali również reprezentanci poszczególnych partnerów strategicznych w projekcie, dzieląc się swoimi wrażeniami i wnioskami z uczestnictwa w tym międzynarodowym przedsięwzięciu.

Ponieważ w tym roku obchodzimy 100-lecie powołania Policji Państwowej, uczestnikom spotkania została przybliżona historia 2. okręgu łódzkiego w okresie 119-1939. Na zakończenie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – organizator spotkania.

Na spotkaniu obecne było  kierownictwo podmiotów współpracujących w ramach i na rzecz projektu, m.in.: KWP w Olsztynie, Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP, Wyższej Szkoła Policji w Szczytnie, Politechniki Łódzkiej, a także przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, BioNanoParku. Udział w spotkaniu wzięli także  uczestnicy projektu z 5 krajów , którzy podzielili się swoimi spostrzeżenia ze współudziału w projekcie a także  komendanci miejscy/powiatowi Policji garnizonu łódzkiego, kierunkowi naczelnicy wydziałów KWP w Łodzi oraz zaproszona kadra Instytutu Informatyki Stosowanej WEEIA Politechniki Łódzkiej.

 

 • logo projektu erasmus.
 • uroczyste ropoczęcie konferencji, przemawiają prowadzący.
 • komendanci wojewódzcy z Łodzi i Olsztyna.
 • uczestnicy konferencji tyłem.
 • zdjęcie gospodarza konferencji insp. Andrzeja Łapińskiego.
 • ogólne zdjęcie uczestników podczas konferncji.
 • ogólne zdjęcie uczestników podczas konferncji.
 • zdjęcie pamiątek z konferencji.
 • zdjęcie uczestników przy sole prezydialnym.
 • zdjęcie uczestników przy sole prezydialnym.
 • zdjęcie uczestników przy sole prezydialnym.
 • prowadząca i prelegent.
 • uczestnicy konferencji przy stołach podczas wystąpienia.
 • uczestnicy konferencji przy stołach podczas wystąpienia.
 • uczestnicy konferencji przy stołach podczas wystąpienia.
 • uczestnicy konferencji przy stołach podczas wystąpienia.
 • uczestnicy konferencji przy stołach podczas wystąpienia.
 • uczestnicy konferencji przy stołach podczas wystąpienia.
 • uczestnicy konferencji przy stołach podczas wystąpienia.
 • uczestnicy konferencji przy stołach podczas wystąpienia
 • prowadząca i prelegent przemawiają
 • dyskusja uczestników konferencji.
 • dyskusja uczestników konferencji
 • komendanci wojewódzcy przy stole prezydialnym
 • komendanci dziękują uczestnikom konferencji
 • komendanci dziękują uczestnikom konferencji
 • komendanci dziękują uczestnikom konferencji
 • zdjęcie uczestników konferencji
 • zdjęcie grupowe wszystkich uczestników konferencji.
Powrót na górę strony