Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu

Data publikacji 29.05.2019

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu przeprowadzili ćwiczenia związane z opanowaniem budynku zajętego przez niebezpiecznych przestępców wyposażonych w broń palną, którzy sterroryzowali 250 uczniów przebywających w obiekcie szkolnym. Działania miały na celu przećwiczenie współdziałania różnych służb w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba podjęcia interwencji przez funkcjonariuszy SPKP.

Na terenie Oławy, 28 maja br., odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu, wspólnie z innymi podmiotami dbającymi o szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Działania miały na celu usprawnienie współpracy pomiędzy służbami w sytuacji, gdy jednostka Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji przeprowadza działania bojowe.

Według założenia scenariusza ćwiczeń obiekt szkolny opanowany został przez groźnych przestępców, którzy przy pomocy broni sterroryzowali blisko 250 uczniów i pracowników szkoły. Zadaniem policyjnych komandosów było opanowanie taktyczne budynku i wyeliminowanie zagrożenia poprzez zatrzymanie sprawców. Dodatkowe elementy ćwiczeń obejmowały ewakuację zakładników, a także udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej funkcjonariuszowi poszkodowanemu w trakcie działań szturmowych zgodnie z procedurą ratownictwa pola walki, a następnie przekazanie go wezwanym na miejsce ratownikom Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas akcji pojawiła się też informacja o pakunku pozostawionym przez sprawców w określonym miejscu. Po przeprowadzonej ewakuacji do działań użyty został robot pirotechniczny, który zneutralizował zagrożenie.

Ćwiczenia są obecnie stałym punktem w kalendarzu jednostek i formacji specjalnych resortów mundurowych w Polsce. Jedno z najaktualniejszych haseł towarzyszących ich organizatorom brzmi: „przygotowujemy najlepszych na najgorsze”. Obejmują one głównie współdziałanie grup interwencyjnych z jednostkami ratownictwa medycznego.

(KWP we Wrocławiu / kp)

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 33.35 MB)

Powrót na górę strony