Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykład otwarty prof. dr hab. Wiesława Wysockiego

Data publikacji 30.05.2019

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, 28 maja br., prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosił wykład pn. „Testament Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Pan prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki jest uznanym autorytetem z zakresu nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim i działaczem społecznym. Główny obszar zainteresowań naukowych Pana Profesora koncentruje się na biografistyce najnowszej, historii najnowszej Polski, historii powszechnej w czasach nowożytnych, historii wojskowości.

Podczas swojej prelekcji Pan Profesor przedstawił sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego wielkiego patrioty i wizjonera, wskrzesiciela niepodległego bytu państwa polskiego oraz podkreślił znaczenie jego dorobku dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Udział Pana Profesora – wybitnego badacza historii uświetnił, bardzo ważny dla polskiej Policji rok obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej. Podczas prelekcji Pan Profesor odwoływał się do etosu służby oraz uniwersalnych wartości. Tradycje kultywowane w narodzie, wspólnotach i rodzinach odgrywają niezmiernie ważną rolę w wychowaniu moralnym, kulturalnym i patriotycznym narodu, a zwłaszcza jego młodych pokoleń. Promowanie postaw opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowych tradycji i przywiązaniu do ojczyzny to zagadnienia niezwykle istotne również w kontekście roli i zadań Policji w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa.

Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów i kadry Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

(WSPol w Szczytnie)

Powrót na górę strony