Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„TRIVALENT – zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji”

Data publikacji 31.05.2019

W Tiranie, w dniach 28-29 maja 2019 r., odbyły się trzecie warsztaty w ramach projektu „TRIVALENT – Zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji”, realizowanego w ramach programu badawczego Horyzont 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele europejskich organów ścigania z Albanii, Czech, Francji, Hiszpanii, Łotwy, Włoch i Polski, eksperci ośrodków uniwersyteckich z Włoch i Izraela oraz specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i technologii informacyjno-komunikacyjnych, będący partnerami w projekcie.

Warsztatom przewodniczył koordynator projektu – prof. Luigi Moccia z Università degli Studi Roma Tre, który zainaugurował je wystąpieniem na temat holistycznego podejścia projektu w sprawie zapobiegania terroryzmowi.

Podczas dwóch dni warsztatowych uczestnicy spotkania mieli okazję przedyskutować zagadnienia współpracy ze społeczeństwem i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz nabywania przez funkcjonariuszy organów ścigania umiejętności komunikacji w celu skutecznego radzenia sobie z radykalizacją i ekstremizmem. Ponadto zapoznani zostali z tematyką ewoluowania sposobów komunikacji stosowanej przez terrorystów oraz nowym podejściem w kontrnarracji, a także z pilotażowym programem szkoleniowym realizowanym przez Włoską Policję Penitencjarną w obszarze radykalizacji islamskiej.

Komendę Główną Policji reprezentowali podkom. Aleksandra Borucka – ekspert Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP oraz Łukasz Niezabitowski – specjalista Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

Trzyletni projekt „TRIVALENT” koncentruje się na przeciwdziałaniu terroryzmowi poprzez wczesne wykrywanie przejawów radykalizacji, efektywną komunikację oraz współpracę organów ścigania i społeczeństwa obywatelskiego w zapewnieniu porządku publicznego.

Celem głównym projektu jest bowiem lepsze zrozumienie pierwotnych przyczyn zjawiska gwałtownej radykalizacji w Europie oraz opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków zaradczych, począwszy od wczesnych metod wykrywania po techniki kontrnarracji.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji rozumiejąc potrzebę wypracowania właściwych strategii i rozwiązań praktycznych zmierzających do zapobiegania terroryzmowi, wraz z 21 partnerami z Europy i Izraela włączyło się w prace projektowe, które zakończą się w 2020 roku.

(Biuro Prewencji KGP)

  • uczestnicy warsztatów na zdjęciu grupowym
  • polska delegacja podczas warsztatów siedzi przy stole
  • polska delegacja podczas warsztatów siedzi przy stole
Powrót na górę strony