Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Obchody Dnia Weterana w Rzeszowie

Data publikacji 02.06.2019

W Rzeszowie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Wzięli w nich udział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej oraz Renata Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

– Dziękuję Wam za Wasze poświęcenie i oddanie. To Wy jesteście cichymi Bohaterami  naszych czasów – powiedziała podczas uroczystości wiceminister Renata Szczęch zwracając się do weteranów. Wasza służba w polskim mundurze to najlepsza wizytówka naszego kraju. Tworzycie pozytywny wizerunek Polski, a przede wszystkim włączacie się bardzo aktywnie w budowę międzynarodowego bezpieczeństwa – dodała.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie. Następnie w Parku Jedności Polonii z Macierzą odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Otrzymali je funkcjonariusze Policji, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze Wojska Polskiego – zarówno czynni, jak i emerytowani. w uroczystości udział wziął I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Łącznie odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymało 23 funkcjonariuszy. Wśród nich było 11 policjantów (9 osób otrzymało odznakę za misję na obszarze Kosowa, 1 osoba za misję na obszarze Gruzji oraz 1 osoba za misję na obszarze Ukrainy) oraz 11 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (4 osoby otrzymały odznakę za misję na obszarze Pakistanu, 4 osoby za misję na obszarze Iraku, 1 osoba za misję na obszarze Indonezji, 2 osoby za misję na obszarze Libii). Podczas uroczystości w Rzeszowie odznakę otrzymał również 1 funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej za misję na obszarze Albanii.

W trakcie uroczystości został odczytany Apel Pamięci, a ministrowie złożyli wieniec pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego. Po części oficjalnej odbył się Piknik Weterana.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa został ustanowiony w 2011 roku. Obchodzony jest co roku 29 maja – pierwsze uroczystości odbyły się w 2012 r. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach: misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu SG, zadań ochronnych SOP, grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Odznaka honorowa „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” jest przyznawana przez szefa MSWiA w uznaniu zasług w czasie działań poza granicami kraju.

(tekst/foto:MSWiA / wsz)

 • Centralne obchody Dnia Weterana - przedstawiciele MSWiA oraz służb
  Centralne Obchody Dnia Weterana w Rzeszowie #1
 • Podsekretarz stanu w MSWiA Pani Renata Szczęch odznacza wyróżnionych
  Centralne Obchody Dnia Weterana w Rzeszowie #2
 • Podsekretarz stanu w MSWiA odznacza wyróżnionych
  Centralne Obchody Dnia Weterana w Rzeszowie #3
 • Przemówienie Podsekretarz Stanu Renaty Szczęch
  Centralne Obchody Dnia Weterana w Rzeszowie #4
Powrót na górę strony