Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "1919 - 2019 - Bezpieczeństwo na terenach Polski południowo-wschodniej”

Data publikacji 06.06.2019

Z okazji obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod nazwą "1919 – 2019 – Bezpieczeństwo na terenach Polski południowo-wschodniej”. Podczas tego niezwykłego wydarzenia jej uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat stuletniej historii Policji Państwowej. Patronat honorowy nad tą konferencją objął Komendant Główny Policji, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Przemyśla. Podkarpacką Policję reprezentował insp. Paweł Filipek - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

24 lipca 1919 roku, na mocy ustawy o Policji Państwowej utworzono - Policję Państwową, zorganizowaną na wzór wojskowy i podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Formacja ta była wówczas symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów. Od tego czasu niezmiennie jej funkcjonariusze i urzędnicy strzegą bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego z narażeniem życia i zdrowia. Dlatego też celem konferencji było przedstawienie historii ewolucji struktur policyjnych na przestrzeni wieku. Do udziału w konferencji zaproszono teoretyków, badaczy i praktyków zajmujących się tym zagadnieniem.

Patronat honorowy nad konferencją objął Komendant Główny Policji, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego i Prezydent Miasta Przemyśla.

Uczestnikami konferencji byli prelegenci ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Po uroczystym otwarciu debaty i powitaniu gości przez - JM Rektor PWSW w Przemyślu dr Pawła Treflera oraz Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Pawła Filipka, głos oddano prelegentom.

Konferencja była podzielona na panele tematyczne. Pierwszy z nich zatytułowany "100 lat bezpieczeństwa w rejonach Polski południowo-wschodniej. HISTORIA, ETOS, PAMIĘĆ", w imieniu nadkom. Krzysztofa Musielaka - Dyrektora Biura Historii i Tradycji z Komendy Głównej Policji wystąpił starszy specjalista Mateusz Zaremba, również z Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji z wykładem „Budowanie etosu w formacjach policyjnych na ziemiach polskich 1914 - 1939”.

Kolejnym prelegentem była dr Ewa Kowalska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dr Kowalska zaprezentowała tematykę z zakresu dokumentów pt. „KATYŃ - OTWARTA KSIĘGA. SŁÓW KILKA O DOKUMENTACH, KTÓRYCH NIE ZNAMY”.

Duże emocje wzbudził dokument w reżyserii Piotra Piątkowskiego „Tajemnica Ojca”, opowiadający historię Stefana Łukszy - komendanta posterunku w Widawie, który jako jedyny z policjantów uciekł z obozu w Ostaszkowie. Sam prof. dr hab. Janusz Łuksza, syn bohatera, uświetnił wczorajsze spotkanie i dodał swój komentarz do filmu, jeszcze bardziej przybliżając sylwetkę ojca.

W trakcie drugiego panelu zatytułowanego "Bezpieczeństwo, współpraca i praktyka", wystąpili  insp. Sławomir Cisowski - Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. Mówił o „Uregulowaniach w zakresie ścigania sprawców przestępstw przez granice w okresie międzywojennym”.

O systemach informatycznych wspomagających zarządzenie działaniami Policji mówili podinsp. dr hab. Jarosław R. Truchan - Dyrektor Instytutu Kształcenia Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz kom. Konrad Kordalewski - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

O współpracy międzynarodowej między polską policją, słowacką i ukraińską mówili zaproszeni goście - doc. PhDr. Bronislav Kovaćik z Bratysławy, doc. PhDr. Rastislav  KAZANSKÝ z Bańskiej Bystrzycy oraz ppłk dr Wasyl Franczuk ze Lwowa.

We wczorajszym wydarzeniu udział wzięli Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Pamuła. Zaproszenie od organizatorów przyjął również Metropolita Przemyski Abp Adam Szal, a także Zastępca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Przybyli również komendanci z garnizonu podkarpackiego, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz podkarpaccy samorządowcy, w tym Zastępca Prezydenta Przemyśla Bogusław Świeży.

Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli sądu, prokuratury, przemyskich policjantów oraz uczniów klas mundurowych z Przemyśla i Jarosławia.

Uczniowie wzięli udział w zawodach strzeleckich, w których: 

 • I miejsce zajął ZS " Strzelec" Józefa Piłsudskiego w Przemyślu,
 • II miejsce Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu ,
 • III miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Konkurencja była rozgrywana drużynowo i indywidualnie. Młodzi strzelcy na zakończenie otrzymali puchary i dyplomy.

mf

 

 • Aula/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Aula/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Goście na konferencji/Aula/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Aula/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. UM Przemyśl
 • Powitanie gości/ Aula/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Aula/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Konkurs strzelania/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Strzelnica laserowa/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Uczniowie klas mundurowych/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. UM w Przemyślu
 • Uczniowie klas mundurowych/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. UM w Przemyślu
 • Umundurowanie Policji Państwowej/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Wręczenie podziękowań nadkom. Rafał Dryś /Aula/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Podziękowania dla kom. Janusza Kiszki/Aula/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • insp. Sławomir Cisowski KGP/Aula/ konferencja naukowa z okazji 100-lecia Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
 • Zdjęcie grupowe uczestników konferencji
  Foto. IPA Przemyśl
 • Policjanci w umundurowaniu Policji Państwowej
  Foto. IPA Przemyśl
Powrót na górę strony