Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień oficerski Policji

Data publikacji 06.06.2019

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Policja zyskała 171 oficerów. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. W ceremonii wzięło udział wielu znamienitych gości na czele z Panem Ministrem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w MSWiA oraz Panem Arkadiuszem Czartoryskim – Przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

6 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która jest jedyną uczelnią w kraju kształcącą oficerów polskiej Policji, odbyła się uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

W dniu poprzedzającym uroczystość promocji kadra kierownicza Policji promowani oficerowie oraz kadra i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uczestniczyli we mszy świętej w intencji społeczności akademickiej WSPol, oraz absolwentów promowanych na pierwszy stopień oficerski.

Tuż przed ceremonią Pan Minister Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA wspólnie z  Panem Arkadiuszem Czartoryskim  – Przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, gen. insp. Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji, nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem – I Zastępcą Komendanta Głównego Policji, insp. dr. hab. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Panem Adamem Knychem – Dyrektorem Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Złożeniem meldunku, wprowadzeniem sztandarów oraz odegraniem hymnu RP – zainaugurowano najważniejszą uroczystość w karierze zawodowej obecnych na placu apelowym 105 absolwentów naszej Uczelni, w tym 18 kobiet.

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr hab. Marek Fałdowski, przywitał oraz podziękował za obecność zaproszonym gościom, promowanym oficerom, a w szczególności ich bliskim i rodzinom. W swoim przemówieniu podkreślał jak ważny to dzień, nie tylko dla nowych podkomisarzy, ale również dla całej formacji policyjnej w Polsce. Na zakończenie swojej wypowiedzi Komendant-Rektor WSPol życzył nowo mianowanym, aby dzięki wykształceniu zdobytemu w naszej Uczelni mogli w pełni realizować zadania w codziennej służbie. 

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski Policji nadszedł wyczekiwany moment dla bohaterów uroczystości, mianowicie akt mianowania na podkomisarza Policji. Poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię, dokonali tego Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Kolejnym punktem uroczystości było ekumeniczne błogosławieństwo na dalszą służbę dokonane przez przedstawicieli duchowieństwa.

Jako pierwszy głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Minister Jarosław Zieliński, który pierwsze słowa skierował do absolwentów naszej Uczelni, składając im gratulacje z okazji dostąpienia wielkiego zaszczytu, jakim jest wstąpienie w szeregi oficerów polskiej Policji. Dodał również, że liczy na dobre wypełnienie wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na oficerach Policji. W dalszej części swojego wystąpienia Minister podkreślił, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w czasie szczególnym, bowiem w tym roku obchodzona jest 100. rocznica powstania Policji Państwowej, ale również jest to bardzo dobry okres dla całej formacji policyjnej – przywołując bardzo wysokie wyniki opinii społecznej oraz opisując działania, a w szczególności realizację programu modernizacji służb mundurowych mającego na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Pan Minister mówił również o potrzebie wzmacniania etosu policjanta, wzorując się na wzorach z okresu międzywojennego. Kończąc swoje wystąpienie, życzył nowym oficerom, aby służba przynosiła im satysfakcję oraz poczucie zwiększonej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za całą formację.

Komendant Główny Policji – gen. insp. Jarosław Szymczyk, zwracając się do oficerów, pogratulował, oraz podziękował za podjęcie trudu ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Życzył im także rozwoju zawodowego oraz satysfakcji z wykonywanej służby. Na koniec swojego wystąpienia, Komendant Główny Policji wspominając o funkcjonariuszach poległych na służbie, życzył nowo promowanym oficerom Policji, aby po każdej służbie bezpiecznie wracali do domu, w którym będzie czekał na nich ktoś, kto będzie się cieszył z ich powrotu.

W imieniu nowo mianowanych oficerów wystąpił podkom. Bogdan Prażanowski. Przedstawiciel promowanych nazywając dzisiejszy dzień sukcesem, podziękował władzom Uczelni oraz kadrze dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji za trud i zaangażowanie włożone w edukację absolwentów.

Uroczystej promocji towarzyszył piknik rodzinny. Rodziny oraz bliscy promowanych absolwentów i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć specjalnie przygotowane wystawy policyjnego sprzętu, oraz uzyskać szersze informacje na temat naszej Uczelni.

W tym szczególnym dniu swoją obecnością naszą Uczelnię zaszczycili m.in.: Pan Minister Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Arkadiusz Czartoryski  – Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Pan Minister Grzegorz Ocieczek – Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, Pan nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko – Mazurski oraz przedstawiciele władz samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego, Pan prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan płk dr hab. Piotr Płonka – reprezentujący Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,  przedstawiciele duchowieństwa na czele z ks. prof. dr. hab. Edwardem Wiszowatym – Kapelanem naszej Uczelni, Pan generał profesor Gábor Kovács – Prorektor ds. edukacyjnych Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych w Budapeszcie, Pan insp. Olivier Ordas – Attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie, przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych: Pan Prorektor dr Marjan Gurkowski oraz Pan dr Markijan Sydor – Docent Katedry Dyscyplin Administracyjno-Prawnych Wydziału Prawa, rektorzy-komendanci szkół wyższych oraz służb mundurowych MSWiA, oraz MON, a także komendanci wojewódzcy/komendant stołeczny Policji, komendant BSWP, komendanci szkół Policji, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą Uczelnią. W uroczystości udział wzięły również rodziny nowo mianowanych oficerów.

Galeria zdjęć na stronie WSPol

(WSPol /ar, foto Andrzej Chyliński)

Powrót na górę strony