Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne polsko-francuskie patrole w ramach zabezpieczenia uroczystości obchodów 75. rocznicy lądowania w Normandii

Data publikacji 07.06.2019

Polscy policjanci na zaproszenie kierownictwa francuskich organów ścigania, biorą udział w zabezpieczaniu uroczystych obchodów 75. rocznicy D-Day. Polscy funkcjonariusze wraz z kolegami z Żandarmerii Narodowej działają na rzecz ułatwienia kontaktów ze znaczną grupą obywateli polskich biorących udział w licznych ceremoniach i imprezach związanych z obchodami tej rocznicy. To działanie stanowi pierwszy przypadek realizacji przez polską Policję tego typu współpracy z francuskimi organami ścigania.

Od dnia 3 czerwca, na terytorium Francji przebywa dwoje polskich Policjantów: asp. Kamila Witkowska i st. asp. Michał Kołowrotny. Swoje zadania służbowe realizują w ramach Brygady Caen Żandarmerii Narodowej. Wspólne patrole mają charakter prewencyjny, służą utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza udzieleniu wsparcia przez Policję obywatelom naszego państwa przebywającym na terytorium Francji. Organizatorzy obchodów zaplanowali szereg uroczystości oraz rekonstrukcji historycznych, zarówno w miejscach zaciętych walk prowadzonych na plażach Normandii, w miejscach zrzutów alianckich wojsk powietrzno-desantowych, jak również w miejscach pamięci związanych ze zbrodniami wojennymi popełnionymi przez niemieckiego okupanta w tym regionie. Do dnia 6 czerwca polscy funkcjonariusze byli zaangażowani m.in w zabezpieczenie ceremonii związanych z upamiętnieniem desantu sił kanadyjskich na plaży Juno w miejscowości Bernieres Sur Mer oraz w uroczystościach w miejscowości Villons les Buissons na rzecz upamiętnienia lotników norweskich biorących udział w inwazji.

Polscy funkcjonariusze będą szczególnie zaangażowani w dniu 9 czerwca w miejscowości Plumetot, gdzie odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego polskim lotnikom, którzy od pierwszych dni operacji lądowania w Normandii zapewniali wsparcie lotnicze dla wojsk alianckich. Na tym lotnisku, w ramach prowadzonych działań bojowych w północnej Francji stacjonowały polskie dywizjony myśliwskie 131, 302, 308 i 317.

Unia Europejska, w ostatnim okresie szczególnie wspiera i zachęca państwa członkowskie do realizacji tego typu inicjatyw, w związku ze znacznym przepływam obywateli tych krajów do innych rejonów Europy. Czynności związane z utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy wsparciu zagranicznych organów ścigania zostały omówione w Decyzji z Prüm dotyczącej intensyfikacji współpracy transgranicznej. Na mocy tego dokumentu, istnieje możliwość delegowania m.in. funkcjonariuszy Policji do innych krajów, na wniosek danego państwa. Jedną z cech tego typu działań jest fakt, iż Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia funkcjonariuszom innego państwa członkowskiego przekraczającym granicę taką samą ochronę i pomoc podczas ich służby jak własnym funkcjonariuszom.

Istotą tego typu współpracy są działania na rzecz ułatwienia kontaktów funkcjonariuszy z państwa partnerskiego ze swoimi rodakami oraz placówkami konsulatami swojego państwa na potrzeby zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz usprawnienia realizacji niezbędnych spraw, związanych m.in. z tłumaczeniem. Dotychczasowe doświadczenia dowiodły, że pomoc funkcjonariuszy ze swojego kraju, jest bardzo dobrze oceniana przez jego obywateli i zwiększa zaufanie do tego kraju, a także znacznie ułatwia wszelkie niezbędne kontakty ze służbami danego państwa w którym się przebywa.

Biuro Prewencji we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP od wielu lat jest organizatorem podobnych inicjatyw międzynarodowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych obywateli wypoczywających lub pracujących poza granicami kraju. W 2019 r. w lutym i marcu polscy funkcjonariusze wspierali włoskich kolegów podczas wspólnych patroli w regionach alpejskich Włoch, od początku maja 4 polskich policjantów przebywa na terenie Czech udzielając asysty funkcjonariuszom z tego kraju w miejscowościach Pilzno i Mlada Boleslav, od lipca na terytorium Chorwacji będzie można spotkać 12 polskich policjantów, a w Bułgarii dwóch, również w ramach realizacji wspólnych patroli. W lipcu polska Policja będzie gościć również funkcjonariuszy z Włoch, który będą realizować wspólne działania w Gdańsku i Wrocławiu.

Doceniając te doświadczenia, jak również fakt iż tego typu współpraca  podnosi status obywateli polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo, Polska Policja liczy na dalszy rozwój tego typu współpracy z partnerami z Francji.

Biuro Prewencji KGP

  • Umundurowana polska policjantka z żandarmerią francuską. W tle tłum ludzi
  • Umundurowany polski policjant z weteranem wojennym
  • Umundurowana polska policjantka. W tle widoczny pomnik oraz powiewające flagi Francji i Norwegii
  • Umundurowana policjantka stoi obok zabytkowego samochodu wojskowego, na drugim planie tłum ludzi
  • Na ramieniu munduru policyjnego widoczny emblemat policyjny z orłem oraz  napisem „POLAND”.
  • Trzech umundurowanych policjantów. Policjant po środku w mundurze Żandarmerii Francuskiej
Powrót na górę strony