Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” – policjanci zainaugurowali sezon wodny na Warmii i Mazurach

Data publikacji 07.06.2019

Nad Jeziorem Mikołajskim odbyła się Wojewódzka Inauguracja Sezonu Wodnego. Organizatorem wydarzenia był Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki objął to przedsięwzięcie Honorowym Patronatem. W Mikołajkach na plaży miejskiej spotkali się policjanci, przedstawiciele samorządów, podmiotów i organizacji z nimi związanych oraz uczniowie szkół podstawowych z Mikołajek. Celem tego spotkania było promowanie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, odpowiedzialnych postaw korzystania z rekreacji wodnej. Inicjatywa ta związana jest z ogólnopolską akcją informacyjno - edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Dziś (07.06.19r) punktualnie o godz. 10.00 w Mikołajkach nad Jeziorem Mikołajskim insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, dokonał oficjalnego otwarcia Wojewódzkiego Sezonu Wodnego.

Patronat Honorowy nad uroczystą inauguracją tego przedsięwzięcia objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski. To wojewódzkie wydarzenie związane jest z ogólnopolską akcją informacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Bezpiecznie nad wodą

Inicjatywa, której najważniejszym celem było promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z różnych form wypoczynku letniego ze szczególnym naciskiem na bezpieczny wypoczynek nad wodą, nieprzypadkowo skupiła nad Jeziorem Mikołajskim  przedstawicieli samorządów i organizacji z nimi związanych, dzieci i młodzieży wraz z opiekunami  z mikołajskich szkół podstawowych, a także Komendantów miejskich i powiatowych z garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Mikołajki znajdują się na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. To właśnie tu, rokrocznie przybywa na wypoczynek ogromna ilość turystów. Ludzie złaknieni kontaktu z naturą oddają się beztroskiemu relaksowi.

 • Zaproszeni goście pod policyjnym namiotem
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Komendant wita zaproszonych gości
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Głos zabiera Maciej Rokus
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Maciej Rokus przekazuje kamizelki ratunkowe Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

Działania Policji nad wodą

Wspólnym zadaniem wielu podmiotów w tym Policji, jest podejmowanie działań zapobiegających nieszczęśliwym zdarzeniom, a także edukowanie szczególnie młodych ludzi w zakresie prawidłowego reagowania i unikania zagrożeń.

Inicjatorem Wojewódzkiej Inauguracji Sezonu Letniego był insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Jak zauważył insp. Tomasz Klimek: Troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku to niezwykle ważne zagadnienie podczas zbliżających się wakacji. Należy zaznaczyć, że warmińsko-mazurscy policjanci realizując działania w ramach „Bezpiecznych Wakacji” spotykają się z dziećmi i młodzieżą szkolną głosząc ideę akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

 • Komendanci miejscy i powiatowi garnizonu i uczniowie szkół podstawowych
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Policjantka opowiada uczniom o bezpiecznych zachowaniach na wodzie
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Komendanci miejscy i powiatowi
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • insp. Tomasz Klimek udziela wywiadu dziennikarce TVP3
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak udziela wywiadu dziennikarce Radia Olsztyn
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Podkom. Andrzej Jaźwiński udziela wywiadu dziennikarzowi RMF FM
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

Przypomnijmy!!!

Celem akcji, która rozpoczęta została w 2017 roku z inicjatywy MSWiA,  jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych.

Przekazanie łodzi

Dzisiejsza uroczystość była też okazją do przekazania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nowej policyjnej łodzi SPORTIS, która będzie kolejną we flocie policjantów z Komisariatu Policji w Mikołajkach.

 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wręcza policyjnym wodniakom kluczyki do nowej łodzi
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Grupowe zdjęcie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z policyjnymi wodniakami oraz Komendantem Komisariatu Policji w Mikołajkach
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Ksiądz odmawia modlitwę tuż przed poświęceniem policyjnej łodzi
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Zacumowana przy pomoście nowa policyjna łódź
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Dwie policyjne łodzie na Jeziorze Mikołajskim
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

Stoiska profilaktyczne

Uczestnicy Wojewódzkiej Inauguracji Sezonu Wodnego obejrzeli policyjny sprzęt wykorzystywany do codziennej służby. Swoje wyposażenie zaprezentowali funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Wydziałów Prewencji oraz Ruchu Drogowego.

Dzieci i młodzież wzięły aktywny udział w pokazie udzielania pomocy przedmedycznej osobie wyciągniętej z wody, który przygotowała załoga Zespołu Medycznego,  a także przećwiczyli możliwości funkcjonowania narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Swoje stoisko przygotowali  także przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Białymstoku oraz Miejskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mikołajkach.

 • Uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Uczniowie na stanowisku prewencji i ruchu drogowego - pokonują tor przeszkód w alkogoglach
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Jeden z uczniów w stroju przeciwuderzeniowym
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Policyjny wodniak pokazuje uczniowi wyposażenie policyjnej łodzi
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Uczniowie na stanowisku ze specjalistycznym sprzętem policyjnych atyterrorystów
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Policjantka z dwoma uczniami, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania konkursowe
  Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

Policyjni wodniacy na Warmii i Mazurach w liczbach

W ubiegłym roku policyjni wodniacy skontrolowali w sumie 1532 kąpieliska, podjęli  także blisko 600 interwencji, zatrzymali 17 nietrzeźwych sterników łodzi motorowych oraz 27 osób będących pod wpływem alkoholu korzystających sprzętu pływającego bez napędu mechanicznego np. kajaki, rowery wodne.

W ubiegłym roku (2018) doszło do 49 utonięć z czego w okresie wakacji (lipiec – sierpień 2018) w województwie warmińsko – mazurskim utonęło 21 osób, to o 3 osoby więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. W 2017 roku utonięć było 51. Niezmienne jest to, że toną osoby w średnim wieku i to głównie mężczyźni. Najczęstszymi przyczynami utonięć od wielu już lat są alkohol, przecenianie swoich umiejętności oraz korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych. Tak też było podczas ubiegłorocznych wakacji. Najwięcej osób utonęło w jeziorach.

Na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego służbę na wodach i terenach przywodnych pełni 53 policjantów. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Dzięki temu funkcjonariusze są w stanie nie tylko szybko podjąć akcję ratowniczą, ale także udzielić pomocy osobie, która się topiła. Dodatkowo policyjni wodniacy systematycznie przechodzą szkolenia i ćwiczenia praktyczne, których celem jest doskonalenie i podniesienie umiejętności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby oraz w sytuacjach prowadzenia akcji ratunkowych.

Policjanci mają do dyspozycji 34 łodzie motorowe, w tym 5 nowych, są to m.in.: Parker 800 Pilothouse stacjonujący w Komisariacie Policji we Fromborku, gdzie jednostka ta patroluje wody Zalewu Wiślanego oraz łodzie typu Sportis S-6500 stacjonujące w jednostkach znajdujących się na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Spot informacyjny

Poniżej prezentujemy spot profilaktyczny przygotowany specjalnie na tą okazję przez Wydział Prewencji KWP w Olsztynie wraz z Zespołem Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Spot ten porusza skutki picia alkoholu nad wodą oraz problem zaśmiecania nad akwenami. Wszystkie te kwestie można zgłosić po przez aplikację KMZB.

 

Kilka ważnych przepisów obowiązujących na wodzie

Podczas wypoczynku należy pamiętać o tym, że oprócz przysługujących nam praw, ciążą na nas także pewne obowiązki. Dlatego przypominamy i radzimy.

Skuter, czy inny sprzęt do rekreacji o mocy silnika do 10 kW

W ramach pełnionych służb na Wielkich Jeziorach Mazurskich policjanci kontrolując jednostki o napędzie mechanicznym używanych do uprawiania sportu lub rekreacji o małej mocy silnika do 10 KW sprawdzają wymagane wyposażenie oraz stan trzeźwości. Na te jednostki pływające nie są wymagane uprawnienia do pływania, czy dokumenty rejestracyjne. Niezbędna jest między innymi podstawowa wiedza zawarta w Ustawie o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000r oraz wiedza w zakresie przepisów żeglugowych obowiązujących na jeziorach objętych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, zwłaszcza znajomość znaków i sygnałów żeglugowych, zasad pierwszeństwa drogi, ponadto wskazana jest znajomość Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

Moc silnika powyżej 10 kW oraz łodzie żaglowe o długości kadłuba powyżej 7,5m

W czasie kontroli jednostek pływających o napędzie mechanicznym o mocy silnika powyżej 10 kW oraz łodzi żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5m wymaga się posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej określa że dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

1.   żeglarza jachtowego;

2.   sternika motorowodnego;

Są to podstawowe patenty wymagane w czasie kontroli jednostek pływających o podanych parametrach.

12-metrowy statek lub silnik o mocy większej niż 15 kW

Jak stanowi Ustawa o żegludze śródlądowej z dn. 21 grudnia 2000r. w przypadku kierowania statkiem używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12m lub o napędzie mechanicznym o mocy silnika większej niż 15kW, statek podlega wpisowi do rejestru statków. W tych przypadkach w czasie dokonywanej kontroli jednostek pływających przez Policję, czy Inspektora Nadzoru nad Żeglugą wymagany będzie dokument rejestracyjny.

Jeśli pływasz tzw. hausbotem, czy statkiem morskim na śródlądowych drogach wodnych

Należy nadmienić, że statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającej 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW sprawy rejestracji tych statków regulują odrębne przepisy. Jak stanowi przepis z Ustawy o żegludze śródlądowej na jachty motorowe o mocy silnika do 75kW i długości kadłuba 13m (tak zwane „Hausboty”) , których prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 15km/h nie są wymagane uprawnienia, wymagane jest natomiast przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu.

W przypadku kierowania statkiem o napędzie mechanicznym używanym do uprawiania sportu lub rekreacji o mocy silnika powyżej 75kW oprócz uprawnień, dokumentu rejestracyjnego wymagany jest również dokument bezpieczeństwa statku w postaci uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

W przypadku statków morskich przebywających czasowo na śródlądowych drogach wodnych wymagane są uprawnienia, dokument rejestracji statku oraz dokument bezpieczeństwa statku.

Wyposażenie na łodzi, statku – kapoki, gaśnice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa przy uprawnianiu turystyki wodnej, statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających (mówimy tu o kajakach, rowerach wodnych, łodziach wędkarskich np.).

Następnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od wielkości statku, przeznaczenia, mocy urządzeń napędowych. Tych wymagań nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawnia sportu lub rekreacji o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5m oraz statków bez napędu mechanicznego.

Wypoczywasz na wodzie, pływasz łodzią, po prostu bądź trzeźwy

Szlak wodny, to tak jak droga. Jeśli pływasz łodzią motorową i masz od 0 do 0,5 promila alkoholu w organizmie, odpowiesz za wykroczenie. Jeśli stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,5 promila staniesz przed sądem jako sprawca przestępstwa.

Pływanie kajakiem, rowerem wodnym, czy żaglówką bez silnika w stanie nietrzeźwości jest wykroczeniem, a jego sprawcę mundurowi mogą ukarać mandatem w wysokości nawet do 500 złotych, przymusowo wysadzą na brzeg, a sprzęt pływający zostanie usunięty z wody i odholowany do przystani na koszt właściciela.

Najczęstsze grzechy amatorów wodnych sportów, wypoczynku na łodziach

Podstawowym grzechem wszystkich korzystających z jednostek pływających jest brak nawyku zakładania na siebie kamizelki ratunkowej oraz obecność używek, nie dotyczy to tylko sterników łodzi, ale także całej załogi.

Najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji na wodzie to brawura, przecenienie swoich umiejętności i nieuwaga. Sternicy zapominają chyba, że łódź nie zatrzyma się w miejscu, jak również nie są w stanie, tak jak samochodem, wykonać szybko manewru obronnego. Przy silniejszych wiatrach chwila nieuwagi powoduje, że amatorzy żeglarstwa wpływali w burtę innej jednostki.

Bardzo częstym wykroczeniem popełnianym przez sterników było kierowanie łodzią (motorówką, skuterem wodnym o dużej mocy) bez wymaganych uprawnień, brak uprawnień do pływania lub też brak świadectwa zdolności żeglugowej.

Obecne przepisy zezwalają osobom nieposiadającym uprawnień żeglarskich na żeglowanie mniejszymi jachtami lub łodziami z silnikami o niewielkiej mocy. Nie posiadając żadnych uprawnień można pływać jachtem żeglownym o długości całkowitej nie przekraczającej 7,5 m lub jachtem motorowym z silnikiem o mocy nie przekraczającej 10 kW (ok. 13 KM). Niestety osoby te bardzo często nie mają jakiejkolwiek wiedzy na temat przepisów obowiązujących w żegludze. Nieznajomość znaków była powodem dość częstych naruszeń prawa. Najczęściej było to niedostosowanie się do znaku zakazu wytwarzania fal.

Wypoczynek na wodzie poza szlakiem żeglownym np. na olsztyńskiej Plaży Miejskiej. Policjanci radzą, o czym warto pamiętać.

Jeśli pływasz łodzią motorową

- uprawnienia

Kierowanie jachtem motorowym o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania patentu sternika motorowodnego. Patent sternika motorowodnego można uzyskać już po ukończeniu 14 lat (osoby w wieku poniżej 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW – takie ograniczenia mocy silnika, dla bezpieczeństwa wobec osób pomiędzy 14 – 16 rokiem życia).

Za niestosowanie się do powyższych przepisów można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.

- holowanie narciarza – tylko z licencją

Taki sport wymaga posiadania specjalnej licencji do holowania narciarza. Licencję może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej patent sternika motorowodnego. Naruszenie tego przepisu także może kosztować sprawcę wykroczenia od 20 do 500 złotych.

- dokumenty rejestracyjne

Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych.

Statki o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW muszą posiadać uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, stwierdzające, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa określonym w art. 27 pkt 1 – 4 ustawy o żegludze śródlądowej.

Brak takich dokumentów podczas kontroli to strata przez sternika od 20 do 500 złotych.

- kontrola stanu trzeźwości

Jeśli sternik podczas kontroli ma 0,2 – 0,5 promila – odpowiada na zasadzie art. 87 kodeksu wykroczeń, jeśli powyżej 0,5 promila – odpowiedzialność na zasadzie art. 178 A kodeksu karnego, za przestępstwo.

Jeśli pływasz łodzią żaglową lub innym obiektem pływającym

- uprawnienia

Kierowanie jachtem żaglowym od długości kadłuba powyżej 7,5 m wymaga posiadania patentu żeglarza jachtowego. Patent żeglarza jachtowego można uzyskać już po ukończeniu 14 lat. Brak tego dokumentu może skutkować mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.

- dokumenty rejestracyjne

Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12 m lub o mocy silników powyżej 15kW, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych.

Jak nie ma takiego dokumentu – mandat wynosi od 20 – 500 zł

nietrzeźwość na żaglówce, lub rowerze wodnym

Odpowiedzialność takich osób odbywa się na zasadzie Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Jeśli żeglarz znajduje się pod wpływem alkoholu czeka go odholowanie łodzi oraz kara grzywny.

Ważne z punktu bezpieczeństwa wypoczywających

- kapoki

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku.

W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa (uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej), powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających.

Za brak kapoków można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 – 500 zł (na podstawie art. 62 pkt 2 ustawy o żegludze śródlądowej).

- nie mniej niż 100 metrów od plaży, portu

Na terenie województwa warmińsko–mazurskiego obowiązuje Rozporządzenie
Nr 2 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych.

Zakaz obowiązuje od 1 maja do 30 września każdego roku. Jego złamanie to koszt od 20 do 500 złotych.

- ratownik może żądać opuszczenia plaży przez osobę nietrzeźwą

Na odpowiedzialność naraża się również osoba, która nie stosuje się do polecenia osoby zarządzającemu obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby (np. ratownik na kąpielisku) i wchodzi na obszar wodny lub odmawia opuszczenia takiego obszaru (np. kąpieliska) znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Grozi za to wykroczenie mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Policyjni wodniacy na plażach w miastach

Na plażach miejskich także można spotkać policyjne patrole wodne, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów.

esz/kw

 

 

 

Powrót na górę strony