Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z Federalnym Urzędem Kryminalnym

Data publikacji 28.04.2006

27-28 kwietnia br. na zaproszenie Jörga Ziercke Prezydenta Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), wizytę w Wiesbaden złożył Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski. Celem wizyty było wytyczenie kierunków dalszej współpracy oraz uzgodnienie tekstu porozumienia pomiędzy Komendą Główną Policji a Federalnym Urzędem Kryminalnym.

Na zaproszenie Jörga ZIERCKE Prezydenta Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), wizytę w Wiesbaden złożył Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski. Celem wizyty były konsultacje w sprawie kierunków dalszej współpracy oraz uzgodnienie ostatecznego tekstu wypracowywanego porozumienia pomiędzy Komendą Główna Policji a Federalnym Urzędem Kryminalnym.

Republika Federalna Niemiec jest dla Polski jednym z najważniejszych europejskich partnerów zagranicznych w zakresie współpracy policyjnej. Wzajemna kooperacja obejmuje ściganie  przestępstw o charakterze zorganizowanym oraz transgranicznym.


28 kwietnia 2006 roku w wyniku negocjacji uzgodniono ostateczny tekst nowego "Porozumienia między Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej a Federalnym Urzędem Kryminalnym Republiki Federalnej Niemiec o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw, sporządzonej we Wrocławiu dnia 18 czerwca 2002 roku." Obecne porozumienie opiera się na zapisach uchylonej Umowy między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Bonn 6 listopada 1991 roku.

Akt ten zostanie podpisany w drodze wymiany not dyplomatycznych.
Powrót na górę strony