Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uhonorowaliśmy laureatów IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Data publikacji 11.06.2019

Podczas uroczystej gali, która miała miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, nagrodzeni zostali laureaci IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Inicjatorami konkursu byli policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie. Przedsięwzięcie Honorowym Patronatem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Pan Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Pan Krzysztof Marek Nowacki oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – insp. Tomasz Klimek.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo” ma już swoją tradycję i prestiż. Finał IX edycji konkursu, podobnie jak wcześniejsze edycje, przyjął formę uroczystej gali, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Inicjatorami konkursu byli policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie.

Przedsięwzięcie Honorowym Patronatem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Pan Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Pan Krzysztof Marek Nowacki oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – insp. Tomasz Klimek.

Patronat medialny przyjęli : TVP S.A Odział w Olsztynie oraz Gazeta Olsztyńska.

Przypomnijmy cele jakie od lat przyświecają konkursowi:

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze.

Zrozumienie zagrożenia niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego doboru miejsca zabaw.

Rozwijanie wyobraźni i umiejętności przewidywania zagrożeń w domu podczas nieobecności rodziców.

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu, przeciwdziałanie cyberprzemocy.

Utrwalanie  właściwych postaw wobec osób nieznanych.

Konkurs realizowany był w trzech etapach:

1) etap szkolny - spośród wykonanych przez uczniów prac plastycznych komisja szkolna wybiera nie więcej niż po 5 prac w każdej kategorii wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III) i przesyła  je do właściwych komend miejskich/ powiatowych Policji.

2) etap powiatowy – spośród otrzymanych prac powiatowa komisja wybiera po 3 prace w każdej grupie wiekowej . Komendy miejskie/ powiatowe Policji przekazują  wybrane prace (w sumie 9 prac) do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

3) etap wojewódzki – komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac plastycznych wybiera po 4 laureatów w każdej grupie wiekowej.

W tym roku do konkursu przystąpiło blisko 1 200 uczniów ze 114 szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wpłynęło 143 prac wyłonionych na etapie powiatowym.

Spośród tychże prac wojewódzka komisja konkursowa wyłoniła 12 zwycięzców, po 4 prace w trzech kategoriach wiekowych, klasy I, klasy II i klasy III.

Wczoraj padło wiele ciepłych słów pod adresem młodych zwycięzców.

Zaproszeni goście nie szczędzili laureatom słów uznania za wykonane prace plastyczne, które przedstawiały zagadnienie związane z dbałością o bezpieczeństwo własne i innych, zaprezentowane w wielu obszarach życia codziennego. Przesłanie konkursu znalazło swoje odzwierciedlenie w wyobraźni młodych laureatów.

W trakcie uroczystości podziwiano również występy artystyczne, które zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie. Dzieci, które pracowały pod kierunkiem nauczycieli wykonały utwory muzyczne, przedstawienie edukacyjne oraz emocjonujący taniec z chusta.

Zwycięzcy IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo” zostali wyróżnieni nagrodami ufundowanymi przez: Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

W Przyszłym roku zapraszamy kolejnych młodych artystów do wzięcia udziału w X edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”.

esz/in

 • Banery z nazwami instytucji - organizatorów i patronów konkursu oraz upominki zapakowane w torby z logami instytucji
  Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. Dbam o swoje bezpieczeństwo
 • Policjantka w granatowym mundurze prowadząca uroczystą galę w tle banery z nazwami instytucji oraz popakowane upominki
  Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. Dbam o swoje bezpieczeństwo
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. Dbam o swoje bezpieczeństwo
 • Sala urzędu, w której odbyła się gala, w rzędach siedzą dzieci, nauczyciele, na scenie policjantka prowadząca galę i w tle banery z logami instytucji - organizatorów, patronów konkursu
  Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. Dbam o swoje bezpieczeństwo
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wręcza laureatom torebki z upominkami
  Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. Dbam o swoje bezpieczeństwo
 • Grupowe zdjęcie - na scenie nagrodzone dzieci z fundatorami nagród
  Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. Dbam o swoje bezpieczeństwo
 • Na scenie dzieci biorące udział w konkursie
  Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. Dbam o swoje bezpieczeństwo
 • Na scenie 4 dzieci - laureaci konkursu
  Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. Dbam o swoje bezpieczeństwo
Powrót na górę strony