Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Amerykańscy studenci z polskimi policjantami

Amerykańscy studenci z Uniwersytetu Sam Houston w Huntsville (Texas) gościli przez dwa dni z wizytą w słupskiej Szkole Policji. Na co dzień młodzi Amerykanie są studentami kierunków związanych z wymiarem sprawiedliwości o specjalizacji prawa karnego.

W trakcie wizyty w Słupsku, na zaproszenie Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila, studenci mogli zapoznać się z historią polskiej Policji, która w tym roku obchodzić będzie swój jubileusz 100-lecia. Studenci zapoznali się z systemem kształcenia nowych policyjnych kadr, a także gościli w obiektach symulacyjnych obserwując wybrane zajęcia.
Program pobytu przewidywał także omówienie roli policjantów w trakcie różnego rodzaju sytuacji kryzysowych i zdarzeń nadzwyczajnych, w tym także tych o charakterze terrorystycznym.

 • Polacy i amerykanie na głównym placu apelowym.
 • W izbie historii kryminalistyki.
 • Na parterze Klubu Słuchacza.
 • Sala wykładowa w kompleksie symulacyjnym "Przyziemie 1".
 • Na zdjęciu zastępca amerykańskiego komponentu Bazy w Redzikowie i Komendant Szkoły Policji w Słupsku.
 • Amerykańscy goście na ekranie monitoringu.
 • Student strzela z broni ef iks.
 • Zastępca dowódcy Bazy Redzikowa strzela z ef iksa.
 • Komendant Miejski Policji w Słupsku strzela z ef iksa.

O aspektach codziennej policyjnej służby na Pomorzu Środkowym opowiedział studentom Komendant Miejski Policji w Słupsku insp. Leszek Gurski. Program wizyty w policyjnej szkole przewidywał także amerykański akcent -  spotkanie z zastępcą dowódcy amerykańskiego komponentu Bazy w Redzikowie ppłk. Bradem M. Baer`em, który opowiadał między innymi o swojej służbie w US Navy i kontaktach z amerykańską Polonią w Chicago, które jest jego miastem rodzinnym.

 • Rozmowy w sali odpraw Klubu Słuchacza.
 • Na zdjęciu, od lewej: Komendant Szkoły Policji w Słupsku, zastępca dowódcy Bazy Redzikowo, Komendant Miejski Policji w Słupsku.
 • Zdjęcie Amerykanów na schodach Klubu Słuchacza.

W drugim dniu wizyty studenci mieli możliwość zapoznania się z w wybranymi elementami policyjnego wyposażenia, a także obserwacji, w jednym z obiektów symulacyjnych, przygotowanej specjalnie dla nich interwencji policyjnej wobec uzbrojonego przestępcy, który wziął zakładnika. Amerykanie mieli także możliwość oddania strzałów z amunicji ćwiczebnej sytemu FX Simmunition, który wykorzystywany jest również w procesie szkolenia funkcjonariuszy amerykańskich.

 • Symulacja dla studentów w obiekcie symulacyjnym.
 • Studenci obserwujący symulację.
 • Leżący przestępca po użyciu tasera.
 • Pokaz treningu bezstrzałowego.
 • Instruktorzy Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego słupskiej Szkoły Policji.
 • Podziękowania za przeprowadzony pokaz.
 • Amerykańscy studenci dziękują policjantom.
 • Wspólne zdjęcie na schodach głównego budynku dydaktycznego. W pionie.
 • Wspólne zdjęcie na schodach głównego budynku dydaktycznego. W poziomie.

Na zakończenie drugiego dnia wizyty w policyjnej Szkole opiekunka grupy prof.nadzw. SH Magdalena Denham wraz z przedstawicielem studentów wręczyła Komendantowi Szkoły Policji insp. Jackowi Gilowi specjalną amerykańską Flagę Bohaterów, na której umieszczono nazwiska funkcjonariuszy służb, którzy zginęli podczas akcji ratowniczej po ataku na World Trade Center.

Powrót na górę strony