Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji z oficjalną wizytą w Gruzji

Data publikacji 12.06.2019

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w dniach 10 – 11 czerwca 2019 r. odbył wizytę w Tibilisi, gdzie udał się na zaproszenie ministra spraw wewnętrznych Gruzji, pana Giorgi Gakharia. Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz podsumowania dotychczasowej współpracy policyjnej między obydwoma krajami.

W rozmowach brali także udział zastępcy szefa resortu spraw wewnętrznych Gruzji: pan Kakhaber Sabanadze i pani Nino Javakhadze. Szefowi polskiej Policji podczas wizyty towarzyszyli: Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł.insp. Paulina Filipowiak.

Ważnymi punktami wizyty były spotkania z kierownictwem Policji, których celem było zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i działaniami pionu kryminalnego oraz  funkcjonowaniem Centrum ds. Interwencji Kryzysowych, odpowiedzialnych m.in. za numer alarmowy 112. Podczas rozmów z przedstawicielami kierownictwa Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji przedyskutowano  wymianę informacji kryminalnych za pośrednictwem dostępnych kanałów, w tym w aspekcie włączenia Gruzji w poczet partnerów operacyjnych Europolu.

Delegacja polska przedstawiła strukturę organizacyjną i rozwiązania przyjęte w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym tej najbardziej dotkliwej dla społeczeństwa, podkreślając rolę i poziom zaufania do polskiej Policji. Z dużym zainteresowaniem strona gruzińska odniosła się do polskich doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, szczególnie doceniając działania w obszarze zwalczania przestępstw ekonomicznych. 

Uczestnicy spotkania zgodnie ocenili poziom współpracy pomiędzy Polską a Gruzją jako wzorowy, podkreślając wysokie zaangażowanie Oficera Łącznikowego MSW Gruzji w Polsce, pułkownika policji Giorgi Gamsakhurdia.

(BMWP KGP / mw)

  • Komendant Główny Policji gen. insp.  Jarosław Szymczyk, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł.insp. Paulina Filipowiak i tłumaczka siedzą przy stole w urzędzie. Na stole flaga gruzińska i polska.
  • Komendant Główny Policji gen. insp.  Jarosław Szymczyk, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł.insp. Paulina Filipowiak, miniser spraw wewnętrznych Gruzji, pana Giorgi Gakharia, zastępcy szefa resortu spraw wewnętrznych Gruzji: pan Kakhaber Sabanadze i pani Nino Javakhadze i tłumaczka siedzą przy stole w urzędzie. Na stole flaga gruzińska i polska.
  • minister spraw wewnętrznych Gruzji, pan Giorgi Gakharia, zastępcy szefa resortu spraw wewnętrznych Gruzji: pan Kakhaber Sabanadze, przedstawicielami kierownictwa Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji
Powrót na górę strony