Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Wystawa i Konferencja inSec

Dziś w Warszawie odbyła się trzecia edycja Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego inSec. Spotkanie pełni funkcję transparentnego forum dialogu i wymiany wiedzy dotyczącej dobrych praktyk i nowoczesnego wyposażenia wszystkich formacji z wykorzystaniem dorobku i doświadczeń podobnych formacji z zagranicy.

Tematyka tegorocznej konferencji obejmowała najbardziej aktualne zagadnienia związane z ochroną granic i bezpieczeństwem wewnętrznym, w tym współpracę pomiędzy poszczególnymi formacjami, priorytety i osiągnięcia w procesie modernizacji służb mundurowych oraz najważniejsze wyzwania dla służb, takie jak ochrona ludności, bezpieczeństwo w związku z organizowanymi imprezami masowymi oraz bezpieczeństwo w transporcie i komunikacji.

Gości powitała podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch. Wśród przybyłych byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Służby Więziennej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej m. st. Warszawy, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz Policji z I zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem na czele.

Podczas konferencji zorganizowanej w Hotelu Sangate Airport w Warszawie głos zabrali przedstawiciele Policji: I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. dr Małgorzata Borowik, prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr hab. Agata Tyburska i dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Przemysław Więcław.

W ramach wystawy towarzyszącej inSec zaprezentowano szereg nowoczesnych rozwiązań a także przeprowadzono pokazy i konkursy dla młodzieży w formie pikniku poświęconemu bezpieczeństwo obywateli. Biuro Prewencji KGP na swoich stoiskach promowało m.in. Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i przypominało przybyłej młodzieży o zachowaniu rozsądku podczas nadchodzących wakacji.

 

 

 

BKS KGP

Powrót na górę strony