Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Polskiej Policji – 100. rocznica powstania instytucji w siedzibie Ambasady RP w Oslo

Data publikacji 13.06.2019

12 czerwca br. w siedzibie Ambasady RP w Oslo, na zaproszenie Pani Ambasador Iwony Woickiej-Żuławskiej oraz Oficera Łącznikowego Polskiej Policji insp. Pawła Olczaka z przydzielonym rejonem akredytacji w Królestwie Norwegii oraz Królestwie Szwecji, odbyła się uroczystość „Święto Polskiej Policji – 100.rocznica powstania instytucji”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele norweskich organów ścigania, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentantów kadry kierowniczej Dyrektoriatu Generalnego Policji Norweskiej, KRIPOS – Agencji Policji Norweskiej do walki z Poważną Przestępczością Zorganizowaną, Dyrekcji Oddziału Imigracyjnego Policji Norweskiej, Dyrekcji Policyjnej Służby Bezpieczeństwa, Dyrekcji Generalnej Norweskiej Służby Celnej, Metropolitarnej Komendy Policji w Oslo, dyrektorów biur  współpracy międzynarodowej poszczególnych rodzajów służb policyjnych i prokuratury, Szefowie Wydziałów do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Komend Policji  Dystryktów: Zachodniego, Południowo-Zachodniego, Agder, Południowo-Wschodniego oraz Wschodniego.

Obchody uroczystości uświetniła wizyta w Oslo delegacji polskiej Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Piotra Stasiaka i Naczelnik Wydziału Prezydialnego Centralnego Biura Śledczego Policji mł. insp. Beaty Trojanowskiej, która odbyła dedykowane spotkanie w siedzibie placówki w Oslo z Panią Ambasador Iwoną Woicką-Żuławską.

W trakcie uroczystości, oprócz podziękowań za współpracę oraz zauważenia istotnej roli współdziałania organów ścigania w wymiarze międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem sieci oficerów łącznikowych Policji, zaproszeni goście mogli wziąć udział w projekcji filmu promującego polską Policję, a także omówić aktualny stan współpracy i jej dalszego rozwoju pomiędzy stronami oraz podjąć rozmowy dotyczące potencjalnych, wspólnych projektów w perspektywie następnych lat.

Za organizację uroczystości odpowiedzialny był Oficer Łącznikowy Polskiej Policji insp. Paweł Olczak, Radca-Minister Ambasady RP w Oslo.

(BMWP KGP / mw)

  

Powrót na górę strony