Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

20 lat pionu ochrony informacji niejawnych

Data publikacji 13.06.2019

W dniu 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 20-lecia pionu ochrony informacji niejawnych w Policji, wpisująca się w 100-lecie powstania Policji Państwowej.

W uroczystości udział wzięli zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w MSWiA Andrzej Sprycha, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Robert Stachera, zastępca komendanta  Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Adam Cieślak, komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Rosół, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Zatryb, dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Paweł Antosiak, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusz Grabarczyk, zastępca dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dr Mariusz Żuławnik, zastępca Dyrektora Zespołu ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów Urząd Ochrony Danych Osobowych Andrzej Zieliński oraz dyrektorzy biur KGP, a także pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych szczebla wojewódzkiego/stołecznego/szkół Policji/WSPol/CSP/CBŚP/BSWP/CLKP.

Zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha wraz z dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP mł. insp. Urszulą Chełstowską-Ogrodowicz uhonorowali  zaproszonych gości medalem okolicznościowym.

– Moment włączenia naszego kraju w struktury NATO sprawił, że koniecznością stało się opracowanie nowych uregulowań prawnych, dotyczących zabezpieczenia informacji niejawnych. Ustawa o ochronie informacji niejawnych została uchwalona 22 stycznia 1999 roku. Obowiązywać zaczęła w przeddzień przyjęcia Polski do NATO, tj. 11 marca 1999 i funkcjonowała do 2 stycznia 2011 roku. Zastąpiona została obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych – powiedziała dyrektor mł. insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz. – Zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz szeroko pojętych informacji służbowych, wysokie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, to warunek niezbędny do prawidłowej realizacji zadań jednostek Policji oraz zwalczania zagrożeń, w tym takich jak terroryzm, handel ludźmi, cyberprzestępczość.

BBI KGP

 • złożenie meldunku
 • przemówienie dyrektor BBI
 • medal pamiątkowy z okazji 20 lat BBI
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
 • wręczanie medali wyróżnionym
Powrót na górę strony