Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Żandarmskie święto

Data publikacji 13.06.2019

13 czerwca żołnierze Żandarmerii Wojskowej obchodzili swoje święto. Żandarmskie uroczystości zainaugurowała uroczysta msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Eucharystii odprawionej w intencji Żandarmerii Wojskowej przewodniczył wikariusz generalny biskupa polowego WP ks. płk Bogdan Radziszewski. W obchodach święta wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Ksiądz Piotr Skarga powiedział –„Kto Ojczyźnie służy, sam sobie służy”. Wasza wierna i pełna poświęceń służba pięknie wpisuje się w sens tych słów. Dlatego potrzebne są takie dni jak dzisiejszy, dni kiedy możemy spojrzeć na Waszą służbę z innej perspektywy, kiedy możemy Wam podziękować, wyrazić swoje uznanie i docenić to, co robicie dla polskiego wojska, polskiego społeczeństwa i Polski – powiedział ks. płk Bogdan Radziszewski. W dowód uznania dla pełnej oddania i poświęcenia służy wikariusz generalny biskupa polowego wręczył żołnierzom Żandarmerii Wojskowej medale „W Służbie Bogu i Ojczyźnie” przyznawane z okazji setnej rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce.

W dniu swojego święta żandarmi oddali cześć żołnierzom Żandarmerii Wojskowej, którzy zginęli, służąc Ojczyźnie. Przed pomnikiem „W hołdzie żołnierzom Żandarmerii Wojskowej” Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej wystawił posterunek honorowy.

Uroczysty apel z okazji święta formacji odbył się na placu apelowym warszawskiego kompleksu Żandarmerii Wojskowej. Przybyłych na Święto Żandarmerii Wojskowej gości przywitał komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch. Żandarmskie święto swoją obecnością zaszczycili reprezentujący ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund Andrzejczak, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. W uroczystym apelu uczestniczyli również przedstawiciele sądu i prokuratury wojskowej, służb mundurowych, instytucji, dowództw i jednostek wojskowych, z którymi Żandarmeria Wojskowa współpracuje.

Po przywitaniu gości gen. bryg. Tomasz Połuch w okolicznościowym wystąpieniu przybliżył genezę Święta Żandarmerii Wojskowej oraz przypomniał, że za rok formacja będzie obchodzić 30. rocznicę powstania. – Zanim przejdę do słów podziękowań i życzeń, chciałbym podkreślić, że choć 13 czerwca jest dla nas dniem wyjątkowym, nie wszyscy żandarmi mogą tego dnia świętować. Specyfika naszej służby wymaga od nas dyspozycyjności, mobilności i gotowości do realizacji zadań o każdej porze dnia i nocy, w zimnie i upale, w kraju i za granicą. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej w dniu swojego święta nie mogą liczyć na taryfę ulgową, dlatego tym bardziej jest nam miło, że są dziś z nami tak dostojni goście, bo dla żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej Państwa obecność jest wyrazem uznania i szacunku dla ich trudnej i odpowiedzialnej służby – powiedział gen. bryg. Tomasz Połuch, po czym złożył życzenia żandarmom, byłym żandarmom, pracownikom formacji, ich rodzinom oraz wszystkim, którzy wspierają Żandarmerię Wojskowa podczas realizacji zadań ustawowych.

Podczas uroczystości sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz w asyście komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasza Połucha odznaczył żołnierzy medalami resortowymi. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak nadał żandarmom złote, srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla obronności kraju”.

W dniu Święta Żandarmerii Wojskowej sekretarz stanu w MON wręczył oficerom decyzje o wyznaczeniunanowe stanowiska służboweoraz akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Stanowisko szefa Wydziału Gestorstwa i Rozwoju KGŻW objął mjr Ireneusz Chrostek, który został jednocześnie awansowany do stopnia podpułkownika. Dowódca kompanii Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu kpt. Tomasz Scheritz został wyznaczony na stanowisko szefa Wydziału Prewencji OŻW w Żaganiu i mianowany na wyższy stopień wojskowy.

W uznaniu wybitnych osiągnięć w działalności służbowej, w uhonorowaniu całokształtu działań na rzecz propagowania dobrego imienia współczesnej Żandarmerii Wojskowej, jej historii i tradycji oręża, wsparcie i współpracę komendant główny ŻW gen. bryg. Tomasz Połuch nadał medal honorowy „Za Zasługi dla Żandarmerii Wojskowej” szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmundowi Andrzejczakowi.

Ponadto komendant główny Żandarmerii Wojskowej uhonorował Odznaką Pamiątkową Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej sekretarza stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha, zastępcę prokuratora generalnego ds. wojskowych Przemysława Funioka i komendanta głównego Straży Ochrony Kolei Józefa Hałyka.

Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej gen. bryg Tomasz Połuch wyróżnił również swoich podwładnych Odznaką Honorową Żandarmerii Wojskowej, listem gratulacyjnym, urlopem nagrodowym oraz pochwałą.

Podczas apelu miała miejce ceremonia wręczenia proporca, który co roku przyznawany jest wyróżniającemu się pododdziałowi Żandarmerii Wojskowej. Za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w istotnym stopniu wpływającym na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku komendant główny ŻW wyróżnił tytułem honorowym „Przodujący Pododdział Żandarmerii Wojskowej” 2 kompanię Żandarmerii Wojskowej z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej list do żołnierzy i pracowników formacji skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Słowa podziękowań i życzenia w imieniu ministra przekazał sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz. Szef resortu obrony narodowej wysoko ocenił działalność służbową Żandarmerii Wojskowej, wymieniając zadania, jakie żandarmi realizują w kraju i za granicą. – Każde z tych zadań wiązało się z dużą odpowiedzialnością, nakładem pracy i długotrwałymi przygotowaniami. Z każdym zadaniem Żandarmeria Wojskowa poradziła sobie doskonale. Dlatego w dniu Waszego święta życzę, aby droga zawodowa, którą obraliście, była satysfakcjonująca. Życzę również pomyślności oraz realizacji planów, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Wyrazy wdzięczności i uznania przekazuję także Waszym bliskim, którzy codziennie dają Wam wsparcie – napisał minister obrony narodowej.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, po której komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch zaprosił sekretarza stanu w MON Wojciech Skurkiewicza i szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda Andrzejczaka do pamiątkowego zdjęcia z przodującym pododdziałem Żandarmerii Wojskowej.

(źródło ŻW, foto KGP)

 • warta honorowa przed pomnikiem poległych żołnierzy ŻW
 • żołnierze ŻW w czasie zbiórki
 • m.in. komendant stołecznej policji nadisp. Paweł Dobrodziej
 • trybuna honorowa
 • żołnierze ŻW w czasie zbiórki
 • komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch i sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz
 • komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch i sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz
 • poczet sztandarowy wciąga flagę na maszt
 • m.in. komendant stołecznej policji nadisp. Paweł Dobrodziej
 • m.in. komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz
 • sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz odznaczył żołnierzy medalami resortowymi
 • ceremonia wręczenia proporca, który co roku przyznawany jest wyróżniającemu się pododdziałowi Żandarmerii Wojskowej
 • uczestnicy i żołnierze ŻW
 • Zandarmeria Wojskowa w czasie defilady
 • m.in. szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak , komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch i sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz
 • m.in. szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak , komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch i sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz
Powrót na górę strony