Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożar, ranne osoby, napastnicy z bronią – ćwiczenia Policji i innych służb ratunkowych

Data publikacji 14.06.2019

Wysoki poziom profesjonalizmu oraz koordynacja działań ratowniczych Policji, Straży Pożarnej i pozostałych służb są gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników imprez masowych. Te słowa najlepiej podsumowują ćwiczenia sztabowe przeprowadzone we wtorek (11 czerwca) przez sulęcińską Policję.

We wtorek (11 czerwca) na terenie gminy Torzym przeprowadzone zostały ćwiczenia sztabowe, których głównym celem było doskonalenie zasad współdziałania Policji, Straży Pożarnej oraz pozostałych służb ratowniczych. Każda impreza masowa obarczona jest zagrożeniami związanymi z naruszeniem bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, a także możliwością wystąpienia zdarzenia kryzysowego. Dlatego tak ważnym jest doskonalenie oraz sprawdzanie istniejących już rozwiązań eliminujących potencjalne elementy ryzyka, a także wybór optymalnego sposobu ich realizacji. Tutaj kluczowa rola spoczywa na służbach oraz organizatorach przedsięwzięcia.

Tegoroczny scenariusz ćwiczeń obejmował upozorowanie działania napastników, które w konsekwencji doprowadziło do zagrożenia życia i zdrowia uczestników festiwalu, a także do rozprzestrzeniającego się pożaru sceny, a następnie lasu. Prócz Policji oraz służb ratowniczych, w ćwiczeniach udział wzięli także pozoranci, którzy wcielili się w rolę osób poszkodowanych. Ideą przedsięwzięcia było to, aby ćwiczenia odbyły się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. W tym celu użyte zostały m.in. świece dymne oraz efekty dźwiękowe. Głównym zadaniem Straży Pożarnej oraz służb medycznych było ugaszenie powstałego pożaru oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Przy wydarzeniu masowym kluczową rolę odgrywa segregacja rannych, świadcząca o priorytecie ratowniczym. W tym czasie rolą Policji było ustalenie miejsca przebywania napastników. Do tego zadania prócz wyznaczonych przez dowódcę operacji funkcjonariuszy zaangażowany został także przewodnik wraz z psem. Po krótkim pościgu w kompleksie leśnym napastnicy zostali zatrzymani. Kolejnym elementem ćwiczeń była pozoracja wypadku drogowego z dużą liczbą osób poszkodowanych. Również w tej materii współpraca służb zadziałała na najwyższym poziomie.

W ocenie obecnych na miejscu komendantów Policji oraz Straży Pożarnej jak i dowódcy operacji ćwiczenia zakończone zostały sukcesem. Wysoki poziom profesjonalizmu oraz koordynacja działań ratowniczych są gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników festiwalu.

 

sierżant Klaudia Richter

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

 • akcja ratownicza Straży Pożarnej
 • sprzęt ratunkowy
 • akcja ratownicza Straży Pożarnej
 • pierwsza pomoc
 • koordynacja działań służb
 • przewodnik i pies służbowy
 • przewodnik z psem
 • policjanci podczas ćwiczeń
 • kajdanki na rękach napastnika
 • zatrzymanie napastnika
 • kajdanki zakładane na ręce napastnika
 • pies służbowy
 • narada służb
 • narada Policji i Straży Pożarnej
 • akcja ratownicza Straży Pożarnej

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.55 MB)

Powrót na górę strony