Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

100. rocznica Centralnej Biblioteki Wojskowej

Data publikacji 14.06.2019

Centralna Biblioteka Wojskowa powołana została 13 czerwca 1919 roku rozkazem Ministra Spraw Wojskowych jako instytucja samodzielna i autonomiczna gromadząca książki z zakresu wojskowości. Do 1939 roku księgozbiór CBW liczył pół miliona woluminów i był trzecim na świecie pod względem wielkości zbiorów dotyczących sił zbrojnych. Obecnie księgozbiór Biblioteki liczy ponad 750 tysięcy jednostek bibliotecznych i ciągle jest powiększany.

Na uroczystość 100. rocznicy powołania CBW im. Józefa Piłsudskiego, 13 czerwca 2019 roku przybyło ponad 350 gości, wśród których byli przedstawiciele rządu RP, organizacji wojskowych, służb mundurowych, instytucji kultury i mediów. Komendanta Głównego Policji reprezentowali insp. Sławomir Litwin, Dyrektor Gabinetu KGP oraz kom. Karol Woldan z Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Z okazji jubileuszu na ręce Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej dr. Jana Tarczyńskiego wręczone zostały liczne listy gratulacyjne.

Uroczystość rozpoczęła się od nadania patrona Galerii Centralnej Biblioteki Wojskowej imieniem Wiktora Kochanowskiego, który był pracownikiem CBW w latach 1919-1939, wykładowcą historii politycznej i wojskowej oraz bibliografii wojen i wojskowości oraz wieloletnim redaktorem „Przeglądu Literatury Historyczno-Wojskowej”. W Galerii CBW z okazji jubileuszu otwarta została również niecodzienna wystawa, na której można było obejrzeć pięknie zachowane przedwojenne woluminy, m.in. najstarszą książkę ze zbiorów CBW, inkunabuł Hartmana Schedla z 1497 roku z opisem Królestwa Polskiego oraz „Taktykę” Józefa Łęskiego z 1794 r. powstałą na potrzeby wojsk powstania kościuszkowskiego.

– Nasza biblioteka służyła i służy podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji nie tylko w szeregach wojska – mówił dr Jan Tarczyński. Przypomniał też słowa Józefa Piłsudskiego, który podkreślał, że słowo pisane ma wielką siłę. – Te słowa nadal są aktualne i stanowią motto naszej działalności – zaznaczył dr Tarczyński.

Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy CBW odznaczeni zostali medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, okolicznościowymi odznakami „Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego” oraz wręczono medale pamiątkowe Centralnej Biblioteki Wojskowej. W trakcie uroczystości zaprezentowano plakat okolicznościowy, który na stulecie biblioteki opracował artysta plastyk prof. Wiesław Grzegorczyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Życząc Pracownikom Centralnej Biblioteki Wojskowej kolejnych pięknych setnych jubileuszy z powiększającym się księgozbiorem i doceniając Ich ważną rolę dla rozwoju kultury polskiej warto przypomnieć słowa Jana Pawła II: „Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego”.

(BKS KGP/ipk/ zdj. Izabela Pajdała-Kusińska)

 • dwoch-mezczyzn-przy-mikrofonie
 • goście uroczystości
 • goscie-uroczystosci-siedza-na-krzesłach
 • grupa gości siedzi na uroczystości
 • grupa ludzi odsłaniająca tablicę
 • grupa uczestników uroczystości
 • książki z XVII wieku
 • prezentacja plakatu okolicznościowego
 • przecinanie wstęgi
 • przecinanie wstęgi
 • przemawiający mężczyzna
 • wpisywanie gratulacji do księgi
Powrót na górę strony