Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna "zielona taktyka"

Specjalistyczne szkolenia dla policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji podczas których ćwiczą taktykę prowadzenia działań pościgowych i poszukiwawczych w terenie otwartym odbywają się w słupskiej Szkole Policji. To jedyne tego typu przedsięwzięcie przygotowane jest przez Główny Sztab Policji KGP i współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W tym roku w Szkole Policji w Słupsku zaplanowano łącznie 14 edycji szkoleń z zakresu taktyki poruszania się oddziałów zwartych Policji w terenie otwartym oraz działań pościgowych. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Całe przedsięwzięcie zainicjował Główny Sztab Policji KGP, natomiast do prac merytorycznych i organizacyjnych przystąpił zespół ekspertów składający się z przedstawicieli Komendy Głównej Policji, Szkoły Policji w Słupsku oraz Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Jest to unikalne w skali kraju przedsięwzięcie, podczas którego policjanci kompleksowo się szkolą, zarówno w zakresie podstawowych umiejętności, takich jak posługiwanie się mapą, busolą, czy protraktorem, a za ich pomocą wyznaczanie kierunku marszu, ocena odległości i pokonywanie przeszkód terenowych, jak też poznają budowę, obsługę i możliwości nowoczesnych sprzętów takich jak kamery termowizyjne i noktowizory, których używają podczas ćwiczeń w terenie zalesionym między innymi w porze nocnej. 

W ramach projektu każdy z uczestników otrzymuje zestaw map, busolę i protraktor. Ponadto grupa policjantów z Głównego Sztabu Policji, Biura Kryminalnego Policji, Szkoły Policji w Słupsku i Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji opracowała prekursorski w skali Policji podręcznik kompleksowo omawiający wszystkie zagadnienia związane z poszukiwaniem osób i prowadzeniem działań pościgowych w terenie otwartym, który wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają.

Cel czternastu edycji szkoleń będzie trwał do listopada, a jego adresatami są policjanci kadry dowódczej średniego szczebla  Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Zajęcia prowadzą wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku zgodnie ze swoją specjalizacją, wspólnie ze specjalistami  oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz przedstawicielami podmiotów pozapolicyjnych.

Realizacja całego projektu „Bezgraniczne bezpieczeństwo” była możliwa dzięki unijnemu Funduszowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warte podkreślenia jest to, że przeszkoleni policjanci będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem z kolegami w swoich jednostkach macierzystych.


Powrót na górę strony