Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zabezpieczyli zabytkowe, nielegalnie pozyskane monety, w tym denara sprzed 2 tys. lat

Policjanci z Komisariatu Policji w Dębnie oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zabezpieczyli rzymską monetę liczącą prawie 2000 lat, oraz zbiór srebrnych monet z XVII i XVIII w., które mieszkaniec gminy Dębno nielegalnie odnalazł, używając wykrywacza metali.

Policjanci wraz z archeologiem z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie zabezpieczyli liczący prawie dwa tysiące lat rzymski denar cesarza Antoninusa Piusa (138-161 r. n. e.), około 50 srebrnych monet pochodzących z XVII w., kilkadziesiąt XVIII-wiecznych ołowianych kul muszkietowych oraz wykrywacz metalu.

Na poszukiwania ze sprzętem elektronicznym wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, określa ono miejsca, które są wyłączone z poszukiwań ze względu na to, że znajdują się tam stanowiska archeologiczne. W pozwoleniu wskazane są prawa i obowiązki osoby, która je otrzymała, między innymi bezzwłoczne powiadomienie urzędu w przypadku odnalezienia zabytku.

Zabytki archeologiczne są własnością Skarbu Państwa, prawo polskie przewiduje nagrodę dla znalazcy zabytku archeologicznego, ale tylko w przypadku natychmiastowego powiadomienia urzędu ochrony zabytków lub przedstawiciela administracji oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu archeologów. Wydobycie jej z podłoża pozbawia znalezisko kontekstu i uniemożliwia dalsze badania proweniencyjne zabytku.

Osoba występująca w tej sprawie musi się liczyć z odpowiedzialnością za przestępstwo nielegalnego poszukiwania zabytków ze sprzętem elektronicznym z art. 109c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Mężczyzna nigdy nie posiadał takiego pozwolenia ani o takie nie występował.

(KWP w Szczecinie / kp)

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.23 MB)

Powrót na górę strony