Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy sztandar dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

Data publikacji 17.06.2019

Policjanci z komendy miejskiej w Rzeszowie mają nowy sztandar. Został ufundowany przez społeczność Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w dowód uznania za codzienną służbę. Sztandar nadany został decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wręczony przez nadinsp. Kamila Brachę Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

Ceremonia wręczenia sztandaru odbyła się na Placu Farnym. Poprzedziła ją Msza Święta w intencji policjantów i pracowników Policji, której przewodniczył ks. Jan Wątroba - Biskup Rzeszowski.

Uroczystość rozpoczął meldunek, złożony przez insp. Jacka Maślankę Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamilowi Bracha. Po tym, przy dźwiękach hymnu państwowego nastąpiło podniesienie biało-czerwonej flagi.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa powitał zaproszonych gości. Władze województwa reprezentowała Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Stanisław Kruczek wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Jerzy Cypryś wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, na czele z Tadeuszem Ferencem Prezydentem Miasta Rzeszowa oraz Józefem Jodłowskim Starostą Rzeszowskim, reprezentujących Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza Podkarpackiej Policji, funkcjonariusze i pracownicy rzeszowskiej komendy, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji i stowarzyszeń, które na co dzień współpracują z Policją.

Komendant Moskwa, w swym wystąpieniu odniósł się historii Policji, bo okazja ku temu jest wyjątkowa. Właśnie w tym roku obchodzimy setną rocznicę powstania Policji Państwowej. Wspomniał policjantów z komendy w Rzeszowie, którzy w latach 30. ubiegłego wieku polegli "śmiercią chwalebną". Inspektor Henryk Moskwa przybliżając okoliczności nadania sztandaru, mówił: „Sztandar, wręczony rzeszowskiej Policji jest wielką nobilitacją. Na stronie głównej płata sztandaru widnieje wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz słowa "Bóg, Honor, Ojczyzna", ktore są mottem w codziennej służbie. Przypominają, że służymy Rzeczypospolitej Polskiej, chronimy ustanowiony porządek prawny oraz stoimy na straży bezpieczeństwa obywateli. Nadanie sztandaru jest wielkim wyróżnieniem, znakiem jedności i tożsamości, więzi między społeczeństwem a funkcjonariuszami."

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru, który podpisała Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek, w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe. W dowód zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, 19 osób zostało zaproszonych do wbicia gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej. Następnie ks. Jan Szczupak proboszcz rzeszowskiej Fary dokonał poświęcenia sztandaru.  

Nadinsp. Kamil Bracha Zastępca Komendanta Głównego Policji przekazał sztandar insp. Bogusławowi Kani Komendantowi Miejskiemu Policji w Rzeszowie, po czym poczet zaprezentował sztandar zgromadzonym.

Po tej prezentacji, głos zabrali zaproszeni goście, Zastępca Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Państwowej Straży Pożarnej przy akompaniamencie Orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej Mszy Świętej
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie (widok z góry)
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Wojewoda Podkarpacki podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas ceremonii wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Poświęcenie sztandaru
 • Policjanci podczas wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Zaproszeni goście podczas uroczystości wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Zaproszeni goście podczas uroczystości wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Zaproszeni goście podczas uroczystości wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Zaproszeni goście podczas uroczystości wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Uroczystość wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas uroczystości wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie
 • Policjanci podczas uroczystości wręczenia sztandaru na Placu Farnym w Rzeszowie

Film Nowy sztandar dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie - video

Opis filmu: Nowy sztandar dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie - video

Pobierz plik Nowy sztandar dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie - video (format mp4 - rozmiar 46.43 MB)

Powrót na górę strony