Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania policyjnych antyterrorystów z Olsztyna z operatorami jednostki wojskowej AGAT

Data publikacji 19.06.2019

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Olsztyna, uczestniczyli we wspólnych działaniach taktycznych z żołnierzami z jednostki wojskowej wojsk specjalnych Agat. Jednym z zadań funkcjonariuszy było uwolnienie zakładników z rąk terrorystów.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Olsztyna, na zaproszenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w ubiegłym tygodniu uczestniczyli we wspólnych działaniach taktycznych zoperatorami z jednostki wojskowej wojsk specjalnych Agat.

Jednostka Wojskowa Agat - jednostka wojsk specjalnych. Jednostka została sformowana 1 lipca 2011 roku, w garnizonie Gliwice, na bazie rozwiązanego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach. Agat jest w założeniu jednostką szturmową, wykonującą akcje bezpośrednie w ugrupowaniu i na tyłach przeciwnika.

Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczny Policji (SPKP) to pododdziały kontrterrorystyczne działające pod nadzorem Komendanta Głównego Policji. Do głównych zadań policyjnych kontrterrorystów należy przede wszystkim udział w akcjach oraz operacjach kontrterrorystycznych; zatrzymywanie niebezpiecznych, a w szczególności uzbrojonych osób oraz zwalczanie aktów najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci tej grupy uczestniczą ponadto w działaniach minersko - pirotechnicznych, a także ratowniczych w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych. Policjanci biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka. Specyfika realizacji tych zadań wymaga od funkcjonariuszy doskonałej sprawności fizycznej, panowania na stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Policyjnych kontrterrorystów cechuje bardzo wysoki, specjalistyczny poziom wyszkolenia zarówno z posługiwania się bronią, jak i działania w ekstremalnych warunkach. Ponadto wymagane jest od nich nieustanne utrzymywanie gotowości bojowej. Dlatego też kontrterroryści systematycznie ćwiczą, aby w każdych warunkach byli doskonale przygotowani do działań bojowych.

14 czerwca br. na placu ćwiczeń w Wierzbinie, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Olsztyna uczestniczyli we wspólnym szkoleniu z operatorami z JW Agat. W ramach działań kontrterrorystycznych mieli za zadanie uwolnienie zakładników i likwidację zagrożenia terrorystycznego. Następnie do działań zostały zaangażowane wojska chemiczne, które miały za zadanie neutralizować zagrożenie wynikające z broni masowego rażenia. Policjanci z operatorami wykonywali ćwiczenia taktyczne polegające również na; szturmie na obiekty z użyciem materiałów wybuchowych oraz szybkiej ewakuacji osób w obrębie działań i osób rannych.

Po zakończeniu działań dowódca SPKP w Olsztynie nadkom. Robert Paszkowski podsumował ćwiczenia i podziękował Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, gen. bryg. dr inż. Sławomirowi Drumowiczowi, za zdobycie kolejnego doświadczenia i możliwości współdziałania z operatorami Grupy Szturmowej jednostki wojskowej Agat.

rp/kw

  • wspolne dzialania spkp i zw
  • wspolne dzialania spkp i zw
  • wspolne dzialania spkp i zw
  • wspolne dzialania spkp i zw
  • wspolne dzialania spkp i zw
  • wspolne dzialania spkp i zw
  • wspolne dzialania spkp i zw
  • wspolne dzialania spkp i zw
Powrót na górę strony