Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie znowelizowanego Protokołu uzgodnień z organizacjami harcerskimi

19 czerwca br. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie został podpisany Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. Jego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywającej w okresie wakacyjnym na obozach harcerskich. W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Zasadniczym celem podpisanego Protokołu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich. Obejmuje on swoim zakresem działania przed rozpoczęciem obozów, w trakcie ich trwania oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczestników takiego rodzaju wypoczynku.

Sygnatariuszami Protokołu, oprócz Komendanta Głównego Policji są: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz organizacje harcerskie reprezentowane przez: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Federację Skautingu Europejskiego SHK Zawisza, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich Leśna Szkółka, Rogal Rangers Polska, Skautów Króla, Stowarzyszenie Harcerskie.

W 2018 r. przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego zorganizowanych zostało szereg spotkań roboczych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz organizacjami harcerskimi. Przedmiotem tych spotkań było omówienie zasad możliwej współpracy pomiędzy organizatorami obozów harcerskich, a służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom. Efektem spotkań było podpisanie w dniu 21 czerwca 2018 r. Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami.

W bieżącym roku na wniosek organizacji harcerskich oraz z inicjatywy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego przed rozpoczynającym się okresem wakacyjnym doszło do szeregu spotkań organizacji harcerskich ze służbami i podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich. Podczas tych spotkań dokonano szczegółowej analizy treści Protokołu (…) oraz doprecyzowano, w oparciu o doświadczenia roku ubiegłego niektóre jego zapisy.

Należy zakładać, że przyczynią się one do wzrostu poziomu poczucia bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży, poprzez zapewnienie sprawnego współdziałania służb będących sygnatariuszami Protokołu.

Obozy pod namiotami, organizowane na łonie natury, głównie  na terenach leśnych są specyficzną formą wypoczynku, która może się wiązać z różnego rodzaju potencjalnymi zagrożeniami. Stąd tak istotne, aby przebywający na nich harcerze, przy ścisłej współpracy z Policją i Państwową Strażą Pożarną, mieli zapewnione jak najwyższe standardy bezpiecznego wypoczynku i znali obowiązujące procedury postępowania związane z możliwością wystąpienia różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji (intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr, przestępstwa lub wykroczenia na szkodę uczestników obozu, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, zagrożenie życia i zdrowia, itp.).

Bezpieczeństwo wypoczywających na obozach harcerskich pod namiotami dzieci i młodzieży stanowi dla Sygnatariuszy Protokołu najwyższy priorytet, a przestrzeganie uzgodnionych wspólnie procedur zapewni pobyt pełen wrażeń, emocji i niezapomnianych chwil spędzonych wśród harcerskiej braci.

KGP

  • Umundurowani Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciel harcerzy podpisują Protokół
  • Harcerze podpisują Protokół.
  • Umundurowani Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wraz z harcerzami siedzą przy stole prezydialnym
  • Umundurowani Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Lasów Państwowych wraz z harcerzami na tle banneru Państwowej Straży Pożarnej
Powrót na górę strony