Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji Republiki Czeskiej

Data publikacji 27.06.2019

W Republice Czeskiej, na terenie Śląskoostrawskiego Zamku w Ostrawie, 22 czerwca 2019 roku odbyły się uroczyste obchody setnej rocznicy powstania Policji drogowej Republiki Czeskiej oraz dziesiątej rocznicy powstania Sekcji Morawskośląskiej Kynologii Służbowej. Policję polską na uroczystościach reprezentowali: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Adam Cieślak oraz Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP mł. insp. Łukasz Fołta.

Gospodarzami święta byli m.in. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Policji Regionu Morawsko-Śląskiego Pan Tomáš Kužel oraz zastępca przewodniczącego izby deputowanych parlamentu Republiki Czeskiej Pan Tomáš Hanzel. Głównymi partnerami wydarzenia były Region Morawsko-Śląski i Miasto Ostrawa.

Obchody rozpoczęto od uroczystego złożenia przysięgi służbowej przez 39 nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz wyróżnienia policjantów obu formacji za szczególne osiągnięcia w służbie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Następnie dokonano  prezentacji wyposażenia oraz pokazu działania jednostki interwencyjnej, wydziału patrolowego, policyjnych kynologów oraz policji drogowej. Zaprezentowano także skoordynowane działania policjantów, strażaków i pracowników służby zdrowia podczas sytuacji kryzysowych i zdarzeń losowych. W programie przewidziano także pokaz elementów szkolenia psów i koni policji miejskiej.

Obchody Dnia Policji stały się także doskonałą okazją do podkreślenia wagi intensywnej, długoterminowej współpracy Policji Polski i Czech w zakresie zwalczania przestępczości i zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

(BMWP KGP / mw)

  • trzej funkcjonariusze polscy i czescy w mundurach i trzej mężczyźni w garniturach stoją na scenie na uroczystych obchodów setnej rocznicy powstania policji drogowej Republiki Czeskiej oraz dziesiątej rocznicy  powstania Sekcji Morawskośląskiej Kynologii Służbowej na Zamku w Ostrawie
  • czescy policjanci wchodzą na scenę ze sztandarem, obok nich salutują dwaj policjanci z Polski i z Czech. Między nimi stoi mężczyzna w garniturze
  • Pięciu gości siedzi na scenie, jeden - polski generał - stoi. Wśród siedzących znajduje się mężczyzna w mundurze czeskim
  • czeski funkcjonariusz przemawia ze sceny, za nim stoi mężczyzna w garniturze, z lego lewej strony trzej funkcjonariusze czeskiej Policji trzymający sztandar, broń i proporzec
  • funkcjonariusz czeskiej Policji stoi z prawej strony razem z mężczyzną w garniturze. Na przeciwko nich w dwuszeregu stoją czescy policjanci. Z tyłu stoją goście, którzy przyglądają się uroczystości
  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Policji Regionu Morawsko-Śląskiego Pan Tomáš Kužel na scenie wręcza medal Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamilowi Bracha
Powrót na górę strony