Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na szkoleniu z materiałów niebezpiecznych

Data publikacji 29.06.2019

Policjanci uczestniczyli w dwudniowych warsztatach związanych z tematyką materiałów niebezpiecznych. Szkolenie zorganizowane zostało przez Centrum Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wzięli w nim udział strażacy oraz policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, kryminalni, a także przedstawiciele CBŚP zwalczający akty terroru.

Wczoraj zakończyły się dwudniowe warsztaty zorganizowane przez Centrum Szkolenia Państwowej Straży Pożarne w Częstochowie dla mundurowych, którzy w swojej służbie zajmują się materiałami niebezpiecznymi (CBRNE  - z ang. Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive materials).

Celem szkolenia było doskonalenie wiedzy z zakresu postępowania z materiałami chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi, wybuchowymi oraz zapobiegania i zwalczanie przestępczości o charakterze terrorystycznym z użyciem takich substancji. Taka wiedza jest cenna dla śledczych podczas wykonywania czynności m.in. procesowych, zabezpieczających i neutralizacyjnych przy działaniach z substancjami niebezpiecznymi.  

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Policji, w tym śląscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie, śledczy z komórek sztabowych i wydziałów kryminalnych z komend w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, a także policjanci z wydziałów do zwalczania aktów terroru Centralnego Biura Śledczego Policji z Warszawy i Katowic. 

Podczas zajęć funkcjonariusze zapoznali się z obowiązującymi przepisami prawnymi, które wskazują, jak prawidłowo wykonać czynności związane z pojawieniem się zagrożenia, jak również poddano analizie sytuacje, które mogą sprzyjać powstawaniu wydarzeń nadzwyczajnych. Następnie w bloku praktycznym mundurowi ćwiczyli działanie w środowisku zagrożenia i proces polegający na usunięciu i unieszkodliwieniu substancji potencjalnie toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia takich jak chemikalia, materiały radioaktywne oraz materiały zanieczyszczone biologicznie. 

Tego typu zajęcia stanowią bardzo dobrą okazję do wymiany doświadczeń zawodowych, doskonalenia umiejętności i współpracy służb mundurowych w zakresie skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań w środowisku materiałów niebezpiecznych. 

 • Uczestnicy szkolenia siedzą w sali wykładowej
 • Uczestnicy szkolenia siedzą w sali wykładowej
 • Zdjęcie przedstawia kilka osób przyglądających się stojącym w środku osobom ubranym w specjalny kombinezon ochronny
 • Od lewej strażak i 3 osoby ubrane w specjalny kombinezon ochronny
 • Grupa osób ubiera kombinezony ochronne
 • Osoba w kombinezonie ochronnym jest polewana wodą przez strażaka, z prawej strony wóz strażacki
 • Strażacy polewają wodą osoby w kombinezonach ochronnych, jako element ćwiczeń
 • Strażacy w ramach ćwiczeń polewają wodą osoby w kombinezonach ochronnych
 • Strażacy w ramach ćwiczeń polewają wodą osoby w kombinezonach ochronnych
 • Strażacy w ramach ćwiczeń polewają wodą osoby w kombinezonach ochronnych
 • Grupa osób w kombinezonach ochronnych i strażak przebywający w pomieszczeniu
 • 2 osoby w kombinezonach ochronnych przyglądają się kolejnej osobie, która otwiera pojemnik, jako element ćwiczeń

Opis filmu: film ze szkolenia

Powrót na górę strony