Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANT SŁUŻBY KRYMINALNEJ ROKU 2019

W dniach 25-27 czerwca 2019 r. w Szkole Policji w Pile odbył się Finał V Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2019”, którego organizatorami byli: Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Szkoła Policji w Pile. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W Finale Konkursu uczestniczyły wyłonione w eliminacjach drużyny, reprezentujące garnizony każdego województwa oraz garnizon stołeczny. W tegorocznej edycji wzięła udział również drużyna reprezentująca Żandarmerię Wojskową, która nie była uwzględniana w klasyfikacji.

Konkurs obejmował następujące konkurencje:

 • sprawdzian wiedzy zawodowej dla policjantów dochodzeniowo – śledczych, operacyjno - rozpoznawczych, techników kryminalistyki oraz policjantów sprawujących nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą,
 • sprawdzian wiedzy praktycznej dla policjantów dochodzeniowo – śledczych, operacyjno - rozpoznawczych, techników kryminalistyki oraz policjantów sprawujących nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą,
 • sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia dla wszystkich zawodników drużyny,
 • sprawdzian umiejętności strzeleckich obejmujący strzelanie programowe sytuacyjne uzupełnione o dodatkowe elementy sprawnościowe dla wszystkich zawodników drużyny,
 • sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowany przez jednego z zawodników drużyny.

Zawodnicy rywalizowali o miano:

 1. najlepszej drużyny służby kryminalnej,
 2. najlepszego policjanta dochodzeniowo – śledczego,
 3. najlepszego policjanta  operacyjno – rozpoznawczego,
 4. najlepszego policjanta sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą,
 5. najlepszego policjanta technika kryminalistyki.

Dużynowo najlepsi okazali się śledczy z KWP we Wrocławiu w składzie:

 • podinsp. Alicja Zabłocka
 • asp. szt. Weronika Szczepaniak
 • kom. Marek ..........
 • asp. szt. Adam Parkitny

Drugie miejsce przypadło policjantom z KWP w Kielcach w składzie:

 • nadkom. Grzegorz Lotko
 • asp. Katarzyna Ślusarska
 • st. sierż. Bartłomiej Jakubowski
 • mł. asp. Konrad Borowski

Na trzecim stopniu podium stanęli funkcjonariusze z KWP w Bydgoszczy w składzie:

 • asp. szt. Michał Tuński
 • asp. szt. Radosław Łukaszewski
 • asp. szt. Marcin Grugel
 • mł. asp. Kamil Słoma

W poszczególnych kategoriach najelpszymi okazali się:

 • najlepszy policjant dochodzeniowo – śledczy - sierż. szt. Piotr Berus z Poznania,
 • najlepszy policjant  operacyjno – rozpoznawczy - asp. szt. Marcin Grugel z Bydgoszczy,
 • najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą - podinsp. Alicja Zabłocka z Wrocławia,
 • najlepszy policjant technik kryminalistyki - asp. szt. Adam Parkitny z Wrocławia.

Zwycięzcom gratulujemy!

(SP w Pile / foto: A. Chyliński Policja 997 / dm)

 • policjant dokonujący oględzin miejsca zdarzenia
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha z zespołem muzycznym
 • solistki zespołu muzycznego
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha odbiera meldunek
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha ze zwycięzcami, Koemdnantem Szkoły Policji w Pile oraz Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • Komendant Szkoły Policji w Pile składa gratulacje drużynie Żandarmerii Wojskowej
 • Komendant SP w Pile składa gratulacje jednemu z laureatów
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha i Komendant SP w Pile z jednym z laureatów
Powrót na górę strony