Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie współpracy czesko-polskiej w Chotěbuz

Data publikacji 01.07.2019

W Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym Katowicach odbyło się spotkanie podsumowujące działalność wspólnej placówki czesko-polskiej w Chotěbuz. Uczestnicy ocenili ostatni rok współpracy na terenie pogranicza w zwalczaniu przestępczości i ochronie porządku publicznego. Omówili znaczenie i rolę placówki w procesie szybkiej wymiany informacji, koordynacji wspólnych patroli, czy innych działań operacyjnych.

W Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym Katowicach spotkali się przedstawiciele polskiej i czeskiej Policji, czeskiej Służby Celnej oraz polskiej Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Wspólnej Placówki w Chotebuz. za rok 2018. Ta międzynarodowa współpraca realizowana jest już od 11 lat na postawie zawartego porozumienia między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz.

W minionym roku mundurowi zarejestrowali blisko 7,6 tys. spraw i wymienili ponad 23,2 tys. informacji mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Sprawna wymiana informacji przynosi efekty w szybkim odnajdywaniu osób poszukiwanych oraz skradzionych rzeczy i pojazdów. Funkcjonariusze przyczynili się do rozpracowania grup przemytników i przechwycenia nielegalnych towarów akcyzowych, zapobiegając w ten sposób wielomilionowym uszczupleniom Skarbu Państwa. Uczestnicy podkreślali też profesjonalizm służb, dobrą atmosferę i wzajemne zrozumienie stron podczas realizacji zadań.

Spotkania było też okazją do zaprezentowania specjalistycznych pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań, takich jak nowoczesne mobilne laboratorium do badania jakości paliw, mobilne urządzenie do prześwietlania ładunków. Mundurowi zaprezentowali również nowoczesne radiowozy typu biuro oraz pojazdy z napędem elektrycznym.

Mundurowi podczas wspólnego zdjęcia podsumowującego spotkanie

Rolę gospodarzy pełnili Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – Pan Mariusz Gojny oraz Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach – Pani Anna Milczek-Kuś. Śląską Policję Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach mł. insp. Grzegorz Pala, a Straż Graniczną reprezentował Zastępca Śląskiego Komendanta Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu – płk SG Marek Koch. Ze strony czeskiej w ocenie uczestniczyli Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Policji Okręgu Morawsko-Śląskiego – płk Radim Wita oraz Dyrektor Urzędu Celnego Okręgu Morawsko-Śląskiego – płk Petr Skudrzyk. W spotkaniu brali również udział koordynatorzy poszczególnych służb w placówce, jak również inni funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.

 

  • Mundurowi siedzą przy stole podczas spotkania w Katowicach podsumowującego działanie placówki czesko-polskiej w Chotěbuz
  • Mundurowi podczas spotkania podsumowujące działanie placówki czesko-polskiej w Chotěbuz
  • Mundurowi podczas spotkania podsumowujące działanie placówki czesko-polskiej w Chotěbuz stoją przy radiowozie Izby Celno-Skarobwej

 

Wspólna Placówka w miejscowości Chotěbuz rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2008 roku. Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Policji do Spraw Cudzoziemców Republiki Czeskiej rozpoczęli wówczas wspólną służbę, która polegała głównie na wymianie informacji dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego i fiskalnego na terenach przygranicznych. Na przestrzeni lat do Placówki dołączyły inne służby: Policja Polska oraz służby celne z Polski i Czech. Placówka w okresie 11-letniej działalności wymieniła kilkadziesiąt tysięcy informacji, przyczyniając się do odzyskania skradzionych pojazdów, maszyn budowlanych i innych przedmiotów skradzionych na terenie jednego, a przewiezionymi na teren drugiego z państw. Dzięki szybkiej i skutecznej wymianie informacji możliwe było zatrzymanie nielegalnych transportów z wyrobami tytoniowymi oraz olejami. Funkcjonariusze Placówki przyczynili się w znaczącym stopniu do rozpracowania przestępczych kanałów dystrybucji i zaopatrzenia w nielegalne wyroby akcyzowe. Efektem końcowym było przechwycenie nielegalnych towarów, zapobiegając w ten sposób wielomilionowym uszczupleniom Skarbu Państwa.

Powrót na górę strony