Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta trzyosobowej delegacji Państwowej Wyższej Szkoły Służby Publicznej z Budapesztu w KGP

Data publikacji 04.07.2019

W ramach współpracy bilateralnej Policji polskiej i węgierskiej w Komendzie Głównej Policji w dniu 4 lipca br. wizytę złożyła trzyosobowa delegacja przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Służby Publicznej z Budapesztu. Delegacji przewodniczył gen. bryg. Pol. prof. dr Gábor Kovács, Prorektor Uczelni ds. Edukacji, Dziekan Wydziału Nauk o zarządzaniu egzekwowaniem prawa. W skład delegacji weszli również gen. bryg. Pol. dr Attila Piros, wykładowca na Wydziale Nauk o zarządzaniu egzekwowaniem prawa oraz mjr Pol. dr hab. István Kovács, adiunkt na Wydziale Nauk o zarządzaniu egzekwowaniem prawa.

Gospodarzem spotkania był Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. W spotkaniu uczestniczyli także: Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Pani mł. insp. Paulina Filipowiak, p.o. Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Pan podinsp. Piotr Sochacki oraz radca Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Pan insp. Rafał Wasiak.

Wizyta zrealizowana została w ramach węgierskiego projektu pod nazwą „Charakterystyka systemu przywództwa Policji polskiej i węgierskiej oraz możliwość rozwoju współpracy”, a jej celem było zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, zadaniami i uprawnieniami Policji polskiej. Goście z Węgier wykazali duże zainteresowanie systemem szkolnictwa oraz doskonalenia zawodowego polskich funkcjonariuszy, a także rozwiązaniami wykorzystywanymi w systemie oceny pracy zarówno samych policjantów, jak i Policji jako formacji. Węgrzy zaznaczyli, że wykorzystają przekazaną wiedzę do sporządzenia analizy porównawczej systemów szkolenia Policji obu państw i przedstawienia dobrych praktyk służących optymalizacji działań Policji węgierskiej.

(BMWP KGP / foto: Marek Krupa Gabinet KGP/ mw)

  • kierownictwo polskiej Policji na spotkaniu w KGP z trzyosobową delegacją Państwowej Wyższej Szkoły Służby Publicznej z Budapesztu
  • kierownictwo polskiej Policji na spotkaniu w KGP z trzyosobową delegacją Państwowej Wyższej Szkoły Służby Publicznej z Budapesztu
  • dwaj przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Służby Publicznej z Budapesztu
  • kierownictwo polskiej Policji na spotkaniu w KGP z trzyosobową delegacją Państwowej Wyższej Szkoły Służby Publicznej z Budapesztu
  • kierownictwo polskiej Policji i trzyosobowej delegacji Państwowej Wyższej Szkoły Służby Publicznej z Budapesztu przed Tablica Pamięci w KGP
Powrót na górę strony