Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Każdy ma prawo do spokojnej starości” – kampania lubińskich policjantów przeciw przemocy wobec osób starszych

Data publikacji 08.07.2019

Lubińscy policjanci rozpoczęli kampanię społeczną dotyczącą przemocy wobec osób starszych. Kampania ma na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec seniorów, którzy często nie zgłaszają tego zjawiska, gdyż powstrzymuje ich poczucie wstydu, lęk przed gniewem, strach przed utratą opiekuna czy też po prostu miłość – rozpaczliwa i bezinteresowna.

Lubińscy policjanci stworzyli spot edukacyjny w ramach kampanii społecznej, który ma zobrazować problem, jakim jest przemoc wobec seniorów. Policjanci chcą uświadomić i podkreślić, że przemoc w rodzinie to przestępstwo, dlatego tak ważna jest reakcja każdego z nas, piętnowanie i izolowanie sprawców, niezgadzanie się na przemoc i zgłaszanie każdej jej formy do odpowiednich instytucji pomocowych.

Starsi ludzie bardzo często przez wiele lat cierpią w zaciszu własnego domu, zaprzeczając, że doznają przemocy domowej, obwiniając dodatkowo siebie za to co się stało, a tym samym usprawiedliwiając sprawcę. Osoby starsze najczęściej doznają przemocy fizycznej poprzez popychanie, szturchanie, bicie, maltretowanie, ale też psychicznej takiej jak poniżanie, wyzwiska, brak prawa decydowania o sobie, krytykowanie czy ośmieszanie. Coraz częściej pojawia się zjawisko przemocy ekonomicznej np. zabieranie lub wyłudzanie pieniędzy. Seniorzy niestety są zaniedbywani lub pozbawieni opieki. Bardzo często te formy przemocy występują również łącznie.

Babciu, Dziadku! Pamiętajcie! Jeśli jesteście ofiarami przemocy nie musicie pozostawać ze swoim problemem sami. Jest wiele instytucji, które mogą Wam pomóc. Nie ukrywajcie tego. Zgłoście. Każdy człowiek ma prawo żyć bez przemocy, niezależnie od wieku.

Instytucje, które mogą Wam pomóc: Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służba zdrowia, oświata.

Kampania lubińskich policjantów skierowana do osób starszych jest kontynuacją wcześniejszych działań związanych z przemocą domową. Zachęcamy do obejrzenia pierwszego spotu pn. „Przemoc psychiczna zabija po cichu”.

(KWP we Wrocławiu)

Film Spot „Każdy ma prawo do spokojnej starości”

Pobierz plik Spot „Każdy ma prawo do spokojnej starości” (format mp4 - rozmiar 12.35 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja