Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci dbali o bezpieczeństwo podczas „OPEN’ER FESTIWAL 2019”

Data publikacji 08.07.2019

Open’er Festival jest jedną z największych imprez muzycznych organizowanych na terenie naszego kraju. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych nad bezpieczeństwem uczestników tej imprezy czuwali policjanci z gdyńskiej komendy.

W dniach 3-9 lipca br. na terenie Gdyni i Kosakowa odbyła się już siedemnasta edycja „Open’er Festiwal 2019”. Z informacji przekazanych przez organizatora imprezy w tegorocznym widowisku wzięło udział łącznie 215 tys. uczestników. Nad ich bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem mieszkańców czuwali policjanci z gdyńskiej komendy. Byli oni wzmocnieni siłami Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku oraz ościennymi jednostkami.

W czasie trwania festiwalu siły Policji kierowane były przede wszystkim w rejony przyległe do miejsca imprezy oraz w rejony przemieszczania się jej uczestników. Szczególnym nadzorem objęto także dworzec Główny PKP w Gdyni oraz plażę na Babich Dołach gdzie fani muzyki wypoczywali w przerwach pomiędzy koncertami. Policjanci kierowali również ruchem na newralgicznych skrzyżowaniach umożliwiając zmotoryzowanym sprawne poruszanie się po Gdyni. Funkcjonariusze z drogówki badali stan trzeźwości kierowców wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu imprezy.

W trakcie tegorocznej imprezy policjanci zatrzymali łącznie 50 sprawców przestępstw, 42 z nich za posiadanie środków odurzających, 2 za wtargnięcie na teren imprezy masowej oraz 6 nietrzeźwych kierujących. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa. W trakcie zabezpieczenia imprezy nie odnotowano przypadków zakłócenia porządku.

(KWP w Gdańsku / js)

  • Policjant obserwujący teren imprezy masowej
  • Dwie policjantki kierujące ruchem drogowym
Powrót na górę strony