Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Data publikacji 11.07.2019

Na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka wpłynęły podziękowania od Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka za współpracę i pomoc przy organizacji i zabezpieczeniu Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019, które odbyły się w dniach 23 maja - 15 czerwca 2019 roku w Polsce.

Szanowny Panie Komendancie,

Chciałbym serdecznie podziękować Panu za współpracę i pomoc przy organizacji i zabezpieczeniu Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. W trakcie 52 meczów - imprez masowych, setki tysięcy kibiców przeżywały Turniej w doskonałych warunkach, przebywając w bezpiecznej przestrzeni publicznej. A wszystko to - dzięki Państwa służbie - za którą jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata okazały się jedną z największych imprez sportowych kiedykolwiek organizowanych w naszym kraju i jednocześnie potężną operacją logistyczną. Tym bardziej składam wyrazy wdzięczności za wielowymiarowe wsparcie okazane przez polską Policję Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej - FIFA, drużynom, zawodnikom i sztabom uczestniczącym w Turnieju, kibicom, działaczom oraz wszystkim gościom Turnieju - całemu środowisku piłkarskiemu.

Szczególne wyrazy wdzięczności pragnę wyrazić w związku z opieką, którą roztoczyliście Państwo nad drużynami - uczestnikami Turnieju. Serdecznie dziękuję za powołanie zespołu Oficerów Łącznikowych ds. Bezpieczeństwa (tzw. TSLO), pracujących i przebywających w czasie Turnieju bez przerwy przy drużynach. Jednocześnie dziękuję za objęcie policyjnymi pilotażami przejazdów drużyn oraz za obecność funkcjonariuszy przy drużynach podczas ich pobytu w naszym kraju, nierzadko w porze nocnej. Doceniam przy tym i dziękuję za najwyższy poziom koordynacji działań zabezpieczających w ramach Turnieju, realizowanej przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji, głównego partnera Działu Bezpieczeństwa Lokalnego Komitetu Organizacyjnego FIFA/ PZPN.

Panie Komendancie!

Zakończone w czerwcu br. Mistrzostwa są już kolejną, wielką imprezą sportową z powodzeniem zorganizowaną przez Polski Związek Piłki Nożnej, a zabezpieczoną na najwyższym poziomie przez polską Policję. Sytuacja ta stawia zarówno Polski Związek Piłki Nożnej, polską Policję, ale i całe państwo polskie jako wiarygodnego partnera w szeroko rozumianych relacjach międzynarodowych, jako kraj otwarty i jednocześnie bezpieczny.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję Państwu, wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom naszej Policji, za udzieloną pomoc. Licząc na dalszą owocną współpracę związaną z zapewnianiem bezpieczeństwa na polskich stadionach piłkarskich pozostaję

 

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Boniek

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

 

Łączy Nas Piłka

List Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Powrót na górę strony