Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odznaczenia państwowe, medale resortowe i awanse z okazji Święta Policji w katowickiej komendzie wojewódzkiej

Data publikacji 17.07.2019

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Podczas wydarzenia policjanci i pracownicy Policji z garnizonu śląskiego zostali odznaczeni oraz mianowani na wyższe stopnie służbowe. Medale "Za Długoletnią Służbę" wręczył wyróżnionym Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, a Odznaki "Zasłużony Policjant" oraz awanse na wyższe stopnie policyjne: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Ponadto podczas uroczystości Dyrektor Śląskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Bogdan Ogrocki wręczył wyróżnionemu policjantowi - kom. Markowi Wręczyckiemu odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia medalami resortowymi i odznaczeniami państwowymi policjantów oraz pracowników policji z garnizonu śląskiego, a także awansowania mundurowych na wyższe stopnie służbowe. 

Uroczystość odbyła się w Auli im. Aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali. Podczas ceremonii Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz wręczył 6 policjantom i 2 pracownikom policji odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postaci Medali "Za Długoletnią Służbę". Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wręczył 24 policjantom Odznaki "Zasłużony Policjant" nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 84 mundurowym akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W wydarzeniu uczestniczył również Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Bogdan Ogrocki, który wręczył jednemu z policjantów garnizonu śląskiego odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Tym wyjątkowym odznaczeniem, nadawanym przez Ministra Zdrowia Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów życiodajnego płynu, wyróżniono kom. Marka Wręczyckiego - Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Policjant ten w całym swoim życiu oddał już prawie 40 litrów krwi. Więcej o działalności honorowego krwiodawcy znajdziecie Państwo w artykule: "Naczelnik który ratuje życie i statystyka, która brzmi dumnie". 

Wszystkim zgromadzonym policjantom i pracownikom cywilnym Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz złożył najlepsze życzenia podkreślając, jak ważna jest policyjna służba w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Ponadto podziękował mundurowym w imieniu własnym i Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, że są zawsze blisko obywateli i pomagają im w trudnych chwilach. Szef śląskich policjantów nadinsp. dr Krzysztof Justyński odniósł się do obchodzonego w tym roku jubileuszu 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej oraz do historii i tradycji naszej formacji.

100 lat temu, kiedy tworzona była polska Policja, była ona swoistym symbolem nowej, odradzającej się Ojczyzny. Była wyrazem dbałości polskiego państwa o jego obywateli. Wszyscy bowiem zdawali sobie sprawę z tego, że państwo polskie nie może się rozwijać, nie może funkcjonować w sposób właściwy, jeżeli nie będzie instytucji, która będzie odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne. Taką właśnie instytucją była utworzona wówczas Policja Państwowa. Tak jak dzisiaj, tak i wówczas głównym zadaniem tej instytucji było strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Zobaczmy, jak w ciągu 100 lat niewiele się zmieniło. Oczekiwania społeczne co do naszej służby są w dalszym ciągu takie same. Wszyscy chcemy żyć, mieszkać, rozwijać się w bezpiecznym kraju.

Generał podkreślił także zasługi śląskich policjantów w walce z przestępczością oraz podziękował stróżom prawa za zaangażowanie w służbie, które znajduje swoje odzwierciedlenie w zaufaniu obywateli do Policji. Na zakończenie szef śląskich policjantów życzył zebranym szczęścia, pomyślności oraz wytrwałości w trudach codziennej służby. Uroczystość uświetniła policyjna orkiestra oraz poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przypominamy, że uroczyste Wojewódzkie Obchody Święta Policji pod honorowym patronatem Elżbiety Witek - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędą się  w niedzielę 21 lipca 2019 roku w Katowicach. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności mieszkańców naszego województwa do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Więcej...

 • Odznaczenia i medale przyznane podczas uroczystości
 • Odznaczenia i medale przyznane podczas uroczystości
 • Odznaczenia i medale przyznane podczas uroczystości
 • Marszówka muzyka orkiestry policyjnej
 • Złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach
 • Rozpoczęcie uroczystości - wprowadzenie sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przez poczet flagowy
 • Rozpoczęcie uroczystości - wprowadzenie sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przez poczet flagowy
 • Poczet flagowy podczas uroczystości
 • Poczet flagowy podczas uroczystości
 • Poczet flagowy podczas uroczystości
 • Wyświetlenie filmu "Od 100 lat tworzymy Policję" podczas uroczystości
 • Wyświetlenie filmu "Od 100 lat tworzymy Policję" podczas uroczystości
 • Wręczenie odznaczeń i medali podczas uroczystości przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie odznaczeń i medali podczas uroczystości przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie odznaczeń i medali podczas uroczystości przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie odznaczeń i medali podczas uroczystości przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie odznaczeń i medali podczas uroczystości przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie odznaczeń i medali podczas uroczystości przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wicewojewodę Śląskiego
 • Wręczenie odznaczenia Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Odznaczenie wręcza Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Bogdan Ogrocki
 • Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Bogdan Ogrocki podczas przemówienia
 • Komendant Wojewódzkie Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Bogdan Ogrocki podczas uroczystości
 • Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz przemawia podczas uroczystości
 • Komendant Wojewódzkie Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński przemawia podczas uroczystości
 • Uroczystość. W pierwszym rzędzie od lewej: Komendant Wojewódzkie Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz oraz Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Bogdan Ogrocki
 • Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
Powrót na górę strony
Polska Policja