Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląskie obchody Święta Policji - Pamięć poległym i pomordowanym policjantom

Data publikacji 17.07.2019

Dolnośląskie obchody Święta Policji, w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, rozpoczęły się 17 lipca 2019 r. we Wrocławiu od uroczystego złożenia wieńców pod pomnikami poległych i zamordowanych policjantów. W ten sposób funkcjonariusze oddali hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. W uroczystościach, oprócz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji, udział wzięli również m.in. Wojewoda Dolnośląski i Wiceprezydent Wrocławia.

Obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku rozpoczęły się od jednego z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów, oddania hołdu poległym i zamordowanym policjantom. W godzinach rannych, w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, po wystawieniu wart honorowych i wspólnej modlitwie, złożono wieńce i wiązanki na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga, przed tablicą ku czci funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD w Twerze, na Cmentarzu Osobowickim pod Pomnikiem Poległych Policjantów oraz pod Tablicą Pamięci w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomasz Trawiński i jego zastępcy insp. Piotr Leciejewski oraz podinsp. Robert Frąckowiak, kadra kierownicza dolnośląskiej Policji, kapelani dolnośląskiej Policji oraz zaproszeni goście oddali w ten sposób hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

W uroczystości udział wzięli m.in.  Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak, Wiceprezydent Wrocławia – Włodzimierz Patalas, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu – Andrzej Drogoń, przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, a także przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, emeryci policyjni oraz inni zaproszeni goście.

„Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”. Ten fragment ślubowania, dla poległych policjantów, również z Dolnego Śląska, spełnił się w najtragiczniejszy sposób. Chroniąc bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, ponieśli oni ofiarę najwyższą. Również rodziny policjantów ponoszą największą cenę za wybór, jakiego dokonali funkcjonariusze, wstępując do Policji.

Główne uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Policji, związane z uczczeniem na Dolnym Śląsku 100. rocznicy powstania Policji Państwowej odbędą się już jutro tj. 18 lipca 2019 r. we Wrocławiu na pl. Wolności, na terenie przyległym do Narodowego Forum Muzyki.

Więcej na temat głównych obchodów Święta Policji na Dolnym Śląsku ►

(KWP we Wrocławiu / kp)

 

 • Złożenie wieńca pod Tablicą Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Policjanci oddają honory pod Tablicą Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Wieńce pod Tablicą Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Wieńce pod Tablicą Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu - nadinsp. Tomaszowi Trawińskiemu
 • Złożenie wieńców przez zaproszonych gości
 • Policjanci oddają hołd przy pomniku poległych policjantów na Cmentarzu Osobowickim
 • Wieńce przy pomniku poległych policjantów na Cmentarzu Osobowickim
 • Komendant Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu - nadinsp. Tomasz Trawiński oddaje honory w obecności sztandaru
 • Oddawanie hołdu przy pomniku poległych policjantów na Cmentarzu Osobowickim
 • Przemówienie kapelana dolnośląskiej Policji
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wraz z Zastępcami składają wieńce przy pomniku poległych policjantów na Cmentarzu Osobowickim
 • Wojewoda Dolnośląski - Paweł Hreniak składa wieniec przy pomniku poległych policjantów na Cmentarzu Osobowickim
 • Zaproszeni goście składają wieńce
 • Uczczenie pamięć zamordowanych i poległych funkcjonariuszy pod ścianą pamięci na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga
 • Przemówienie prowadzącego uroczystość w tle policjanci w szeregu
 • Komendanci składają wieńce pod ścianą pamięci na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga
 • Złożenie znicza pod ścianą pamięci na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga
 • Komendanci salutują obok stoją goście uroczystości
 • Wieńce pod ścianą pamięci na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga
Powrót na górę strony