Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Zachodniopomorskiem

Data publikacji 17.07.2019

Obchody Święta Policji w naszym regionie, w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, miały szczególny charakter. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta Witek. Uroczystości zostały połączone z otwarciem nowej Komendy Powiatowej Policj w Wałczu. Swoją obecnością Święto Policji uświetnił Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz oraz przedstawiciele władz samorządowych i współpracujących z Policją instytucji w tym również Policji Meklemburgii Pomorza Przedniego i Brandenburgii.

 
Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Policji zachodniopomorskiej w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Mikołaja w Wałczu. Msza celebrowana była przez Jego Ekscelencję Biskupa Pomocniczego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – księdza Krzysztofa Włodarczyka.
Kolejny punkt obchodów miał miejsce na Placu Wolności w Wałczu.  Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej, w obecności władz samorządowych oraz zaproszonych gości, odbył się uroczysty apel, na którym Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła powitał wszystkich gości, policjantów i pracowników zachodniopomorskiej Policji. Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia państwowe, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.  Asystę honorową stanowiła kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a całość uświetniała orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w całym województwie blisko 1100 policjantów. Prezydent RP przyznał także Medale za Długoletnią Służbę 57 funkcjonariuszom, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Odznaki „Zasłużony Policjant” 16 osobom. Na szczególną uwagę zasługuje wyróżniony brązowym medalem za zasługi dla Policji Pan Marcin Charęza - Kierownik Zespołu do Spraw Organizacji Ruchu Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
Po nadaniu awansów oraz odznaczeń Wicewojewoda Zachodniopomorski  Marek Subocz odczytał list Pani Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Elżbiety Witek z okazji wojewódzkich obchodów święta Policji.
 
Ostatnim elementem apelu z okazji setnej rocznicy powołania Policji Państwowej była defilada pododdziałów, w której uczestniczyli: kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej, poczty wszystkich komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu, a także pododdział wyróżnionych i mianowanych funkcjonariuszy. Uczestnicy apelu zostali zaproszeniu do udziału we wspólnym przemarszu ulicami Wałcza pod nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji. Przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej KWP we Wrocławiu na czele z kapelmistrzem nadkom. Adamem Witiw wszyscy przemaszerowali do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu  przy  Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie.
 
Nowa komenda w Wałczu zajmuje działkę o powierzchni blisko 1 hektara, a powierzchnia użytkowa wynosi ponad 2 500 m2. wraz z budynkami towarzyszącymi (m.in. budynek garażowy z myjnią i magazynami, budynek, w którym będą znajdować się kojce dla psów służbowych oraz parkingi). W  gmachu umiejscowiono stanowiska pracy dla 118 osób. W piwnicy zlokalizowane zostały magazyny, podręczne składnice akt, szatnie dla pracowników komendy, sala ćwiczeń oraz strzelnica. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, pokój przesłuchań i okazań, przyjazny pokój przesłuchań dzieci, pokoje socjalne sztabu kryzysowego wraz z zapleczem sanitarnym, sala sztabu kryzysowego, stanowisko kierowania, pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz pomieszczenia techniczne.
Na pierwszym piętrze znajdują się kolejne pomieszczenia biurowe, sala odpraw, a także  zaplecze socjalne.
Budowa  zrealizowana została  w ramach  „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” a jej koszt wyniósł około 23 mln. zł.
 
Uroczyste otwarcie nowej komendy nastąpiło poprzez wręczenie symbolicznego klucza   Komendantowi Powiatowemu Policji w Wałczu - insp. Zbigniewowi Podhorodeckiemu. Następnie ks. Krzysztof Włodarczyk - Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej poświęcił nowy obiekt. Po zakończeniu uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcie i zaproszono wszystkich zebranych do zwiedzania nowej komendy. W sali odpraw przygotowana została wystawa pn. "Policja Państwowa 1919-1939", którą przygotował  Instytut Pamięci Narodowej pod patronatem Komendanta Głównego Policji. IPN korzystał przy tworzeniu wystawy ze zbiorów Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Autorem wystawy – Sebastian Nowakowski z Delegatury IPN w Olsztynie. W sali też będzie także udostępniona  wystawa poświęcona patronowi zachodniopomorskich policjantów - Tadeuszowi Starzyńskiemu.
 
Równolegle z oficjalnymi uroczystościami, od rana można było zwiedzać stoiska oraz oglądać wystawę sprzętu policyjnego i zaprzyjaźnionych służb w ramach festynu edukacyjno-prewencyjnego. W miasteczku profilaktycznym zaprezentował się cały wachlarz służb oraz instytucji: Policji Zachodniopomorskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Poczty Polskiej, Setnego Batalionu Łączności w Wałczu, Sto Czwartego Batalionu Logistycznego w Wałczu,  Gminy Miejskiej w Wałczu, Lasów Państwowych, SANEPID-u, a także Policji Meklemburgii Pomorza Przedniego i Brandenburgii.
Przygotowano szereg niespodzianek, nie tylko dla najmłodszych uczestników imprezy, ale również dla mieszkańców i turystów regionu. Na terenie miasteczka można między innymi obejrzeć pojazdy służbowe, usiąść na motocyklu policyjnym i quadzie. Przy każdym ze stoisk poszczególni funkcjonariusze, pracownicy instytucji lub członkowie stowarzyszeń służyli radą i pomocą, odpowiadając na pytania związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa. 
  • Orkiestra z KWP w Wrocław
  • Msza
  • Uroczysty apel
  • Wręczanie odznaczeń
  • Przekazanie klucza do nowej komendy
  • Nowa komenda w Wałczu zaplecze
  • Budynek nowej komendy w Wałczu
Powrót na górę strony