Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczna Policja świętuje 100-lecie powstania Policji Państwowej

Data publikacji 17.07.2019

W jednym z najpiękniejszych parków w Warszawie odbyły się dziś stołeczne obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości na tarasie przed Pałacem na Wyspie w Łazienkach Królewskich, z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA, kierownictwa Policji i zaproszonych gości, w tym delegacji zagranicznych, odznaczenia państwowe i resortowe, awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia wręczono kilkudziesięciu policjantom i pracownikom Komendy Stołecznej Policji.

Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, odprawionej w intencji stołecznych policjantów i pracowników Policji rozpoczęły się główne uroczystości w ramach obchodów policyjnego święta. Z uwagi na jubileusz 100-lecia utworzenia Policji Państwowej, zaplanowano je w miejscu wyjątkowym zarówno dla warszawiaków, jak i gości, dla których Łazienki Królewskie to punkt must visit podczas zwiedzania miasta. Nazywane "najszczęśliwszym miejscem w Warszawie", były niegdyś letnią rezydencją króla Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody, w których można znaleźć wytchnienie od wielkomiejskiego ruchu.

Przed jednym z najcenniejszych polskich zabytków w tym miejscu - Pałacem na Wyspie – 17 lipca w samo południe odbył się uroczysty apel z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Wzięli w nim udział m.in.: Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcami, kierownictwo stołecznej Policji, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, instytucji współpracujących w obszarze bezpieczeństwa ze stołeczną Policją, instytucji kulturalnych i duchowieństwa. Wśród zaproszonych gości byli również byli komendanci stołeczni Policji oraz  przedstawiciele formacji mundurowych krajów zaprzyjaźnionych oraz oficerowie łącznikowi stacjonujący w Polsce. Obchody honorowym patronatem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek.

Dowódca uroczystości nadkom. Radosław Gos złożył Ministrowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono flagę na maszt i odegrano Hymn RP.

Szacownych gości powitał następnie Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. – Serdecznie witam wszystkich na uroczystości Święta Policji garnizonu stołecznego. Jest to rok szczególny, rok jubileuszu 100-lecia powstania Policji Państwowej. Rangę naszemu świętowaniu na pewno podnosi miejsce, w którym się znajdujemy – historyczne, dostojne, przepiękne Łazienki Królewskie. To miejsce szczególne na mapie Warszawy i mapie Polski. Dziękuję dr Antoniemu Sobczakowi, Zastępcy Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie za to, że możemy dziś w tak pięknym miejscu świętować. Jubileusz 100-lecia nakazuje nam zatrzymać się i spojrzeć wstecz, docenić i pokłonić się tradycji oraz osobom, które historię Policji w garnizonie stołecznym tworzyli. Niewątpliwie taką osoba jest nasz patron podinsp. Marian Kozielewski, o którym podczas zakończonej kilkadziesiąt minut wcześniej Mszy Św. tak pięknie mówił bp. Józef Guzdek. (…) To przykład na którym powinniśmy się wzorować i którego powinniśmy naśladować. Ale i w obecnych czasach Komenda Stołeczna Policji ma cały szereg bohaterów. Takim policjantem był np. asp. Piotr Gąsiorek, który jadąc do służby, ratując czyjeś życie, zginął tragicznie. (…) W Gazecie Policji Państwowej z 1920 r. znalazł się zapis, ze doskonałość Policji może być tylko wtedy, kiedy Policja współpracuje ze społeczeństwem, a społeczeństwo współpracuje z Policją. Staramy się być jak najbliżej tej tezy. Podczas ostatnich badań poczucie bezpieczeństwa mieszkańców przeprowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 90% badanych warszawiaków stwierdziło, że czuje się bezpiecznie w okolicy swojego miejsca zamieszkania. 85% nie boi się spacerować samotnie po zmroku. 74% warszawiaków ocenia pracę stołecznych policjantów jako skuteczną. Jestem dumny, że mogę Państwa poinformować o takim uznaniu. To uznanie zawdzięczamy pracy wszystkich policjantów garnizonu stołecznego, a praca w stolicy w każdym państwie i w Europie i na świecie jest najtrudniejsza. To tutaj są największe i najpoważniejsze wyzwania. (…) Zawód policjanta to zawód szczególny. Każdego dnia jesteśmy narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia, to zawód szczególny, bo musimy łączyć odwagę, twardość i skuteczność z wrażliwością i  empatią do drugiego człowieka. (…) Z okazji Święta Policji życzę wszystkim policjantom i pracownikom pomyślności, kolejnych awansów i determinacji w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego garnizonu.

Obchodzone co roku Święto Policji jest zawsze doskonałą okazją do uhonorowania policjantów i pracowników Policji za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. W tym roku, wyjątkowym z uwagi na jubileusz 100-lecia powstania Policji Państwowej, podczas uroczystości w Łazienkach Królewskich Medalem za Długoletnią Służbę w Policji wyróżniono 10 funkcjonariuszy stołecznego garnizonu, 10 kolejnych otrzymało odznakę „Zasłużony Policjant”, a 7 osób uhonorowano Medalem za Zasługi dla Policji. Akty mianowania na wyższe stopnie odebrało natomiast 20 policjantów, w tym: 15 w korpusie oficerów Policji, 3 w korpusie aspirantów Policji i 2 w korpusie podoficerów Policji.

Łącznie w całym garnizonie stołecznym z okazji policyjnego święta 60 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zostało odznaczonych Medalem za Długoletnią Służbę, 84 funkcjonariuszy otrzymało odznakę „Zasłużony Policjant”, a 11 osób współpracujących z KSP wyróżniono Medalem za Zasługi dla Policji. Z kolei akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczono ponad 2 tys. funkcjonariuszy: 184 policjantom w korpusie oficerów, 880 - w korpusie aspirantów i 1313 - w korpusie podoficerów i szeregowych Policji.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodą motywacyjną  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorowano 10 policjantów, nagrodą Komendanta Głównego Policji - 549 policjantów oraz 94 pracowników Policji, a wyróżnienie Komendanta Stołecznego Policji otrzymało 6139 policjantów oraz 1498 pracowników KSP.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń państwowych i resortowych, aktów mianowania oraz wyróżnień odczytano list honorowego patrona tegorocznych obchodów Święta Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek.

- Policjantkom. Policjantom oraz pracownikom cywilnym Komendy Stołecznej Policji składam wyrazy szacunku za profesjonalne i sprawne działania na rzecz bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Służba w garnizonie stołecznym ma wyjątkowy charakter i wymaga odpowiednich predyspozycji oraz doświadczenia. Swoje zadania wykonujecie na najwyższym poziomie, co doceniają mieszkańcy Warszawy i okolic oraz liczni turyści. Zaangażowanie policjantek i policjantów z garnizonu stołecznego pokazują poszukiwania 5-letniego Dawida. Dziękuję, że nie ustajecie w poszukiwaniach chłopca. To największa tego typu akcja w historii polskiej Policji. O waszej determinacji najlepiej świadczy fakt, że niektórzy z Was rezygnują z dni wolnych, aby pomóc w poszukiwaniach dziecka. Jestem dumna z tak pojmowanej służby na rzecz społeczeństwa. Takie działanie wpisuje się w etos służby, który narodził się wraz z utworzeniem Policji Państwowej i mimo zmieniających się czasów pozostaje aktualny. Chcę podkreślić, że z najnowszych badań wynika, że aż 75% Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Tak dobra ocena wynika z profesjonalnego i pełnego pasji podejścia do zadań służbowych. Nie byłoby to możliwe bez nowoczesnego sprzętu i odpowiedniej infrastruktury. Na finansowanie tych inwestycji pozwala Program Modernizacji Służb Mundurowych, którego realizacja zakończy się w 2020 r. Na kolejne lata opracowany zostanie Program Rozwoju, który będzie skupiał się na inwestowaniu w kapitał ludzki. Z okazji Święta Policji życzę wszystkim osobom zaangażowanym w służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli satysfakcji z wykonywanych zadań. W życiu prywatnym i zawodowym niech nie zabraknie Państwu sił oraz motywacji, które niezbędne są do realizacji marzeń. Życzę bezpiecznej i spokojnej służby – czytamy w liście skierowanym do policjantek, policjantów i pracowników stołecznego garnizonu na ręce Komendanta Stołecznego Policji.

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński: - chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim polskim policjantom za codzienną służbę, za profesjonalizm, ofiarność i patriotyzm. Dzięki Waszym postawom i cechom Polska jest dziś bezpieczna a obywatele mogą normalnie żyć i czuć się bezpiecznie. Szczególnie dziękuję policjantom i pracownikom garnizonu stołecznego, dzięki którym mamy tak wysokie wskaźniki.

Gratulacje odznaczonym i awansowanym złożył również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Nawiązał do wyjątkowego jubileuszu oraz rodzącej się 100 lat temu potrzeby utworzenia formacji, której zadaniem było zapewnienia porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom. Ten cele nadal przyświecają współczesnym mundurowym.

Życzenia z okazji policyjnego święta wszystkim wyróżnionym przekazał także Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Podziękował także za profesjonalną współpracę stołecznej Policji z urzędem mazowieckim, samorządami i innymi służbami, odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa w garnizonie.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał  I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela: – te wyróżnienia są dla nas ogromnym zaszczytem, powodem do dumy i satysfakcji, ale także wielkim zobowiązaniem. Zaszczytem dlatego, że otrzymaliśmy je właśnie z rąk Pana ministra, Panów generałów i w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, w obecności tak wielu znamienitych gości. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem i wyrazy uznania.

W imieniu Dyrektora Muzeum Łazienek Królewskich prof. Zbigniewa Wawra jego Zastępca dr Antoni Krzysztof Sobczak z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej wręczył komendantowi stołecznemu replikę pierwszego medalu, który w XVIII wieku otrzymał Tadeusz Kościuszko, za bitwę pod Zieleńcami: – niech to będzie wyraz naszej wdzięczności dla Policji za zadania, które realizuje i  bezpieczeństwo, które nam zapewnia – powiedział dyrektor.

Uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego, Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji oraz wielu zaproszonych gości, w tym zagranicznych, zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu policjantów Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji, funkcjonującej w strukturach Oddziału Prewencji Policji oraz mini-koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Po części oficjalnej dla gości i mieszkańców Warszawy przygotowano specjalny piknik policyjny. Relacja z tej części stołecznych obchodów w kolejnym materiale „Policyjny piknik w Łazienkach Królewskich”.

 

tekst: podinsp. Anna Kędzierzawska
foto: podkom. Piotr Świstak / kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz
film: kom. Jarosław Florczak / st. asp. Rafał Retmaniak / Marek Szałajski

 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.
 • Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w Garnizonie Stołecznym. 17 lipca 2019 roku. Uroczystość pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek. W obchodach uczestniczył Wiceminister SWiA Pan Jarosław Zieliński. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha. W uroczystym apelu udział brało kierownictwo Komendy Stołecznej Policji na czele z Szefem warszawskich policjantów - nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, a także policjanci, policjantki i pracownicy cywilni KSP.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.85 MB)

Powrót na górę strony